Po wyczerpującym tygodniu ze spadkami cen akcji i kryzysem politycznym w USA na czele w piątek światowe giełdy odzyskały nieco wigoru. W Europie praktycznie wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły dzień ze wzrostem, również w USA rynki zaczęły notowania od nieśmiałego odrabiania strat. Warszawski indeks WIG20 zyskał na koniec dnia 1,46 proc., przy obrotach na całym rynku na poziomie 925 mln zł.

Kalendarium makroekonomiczne było w piątek praktycznie puste, co przy braku dodatkowych zaskoczeń ze sfery polityki sprzyjało uspokojeniu atmosfery i generowaniu odbicia. Polscy inwestorzy poznali jednak najnowsze wyniki sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, które jak się okazało nie należały do najlepszych. Produkcja przemysłowa obniżyła się w kwietniu o 0,6 proc. r/r, wobec wzrostu o 11,1 proc. w marcu. Duży spadek można było wytłumaczyć różnicą w liczbie dni roboczych, jednak odczyt był też niższy od mediany oczekiwań analityków (+2,35 proc. r/r), a ci efekt kalendarzowy ujmowali w swoich prognozach. Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 8,1 proc. r/r jednak był to wynik słabszy zarówno od oczekiwań (8,9 proc.) jak też odczytu z poprzedniego miesiąca (9,7 proc.).

Pomimo danych słabszych od oczekiwań polski złoty się umacniał. Obrazuje to jaką dużą siłę posiada obecnie krajowa waluta. Jej osłabienie z środy i czwartku tłumaczyć można zatem tylko globalnym odwrotem od ryzyka, które nabrało rozpędu wraz z rosnącym prawdopodobieństwem impeachmentu Donalda Trumpa.

Z pozostałych informacji, które w mniejszym stopniu wpływały w piątek na decyzje inwestorów warto wskazać, że w Grecji parlament uchwalił kolejny pakiet oszczędnościowy (redukcja emerytur od 2019 roku i podwyżka podatków od roku 2020), który de facto odblokowuje kolejną transzę środków z programu pomocowego. W Stanach Zjednoczonych James Bullard z Fed z Saint Louis (bez prawa głosu w tym roku) stwierdził, że ścieżka podwyżek stóp procentowych nakreślona przez Fed wydaj się być zbyt agresywna. Z kolei ropa naftowa zyskiwała na wartości ponad 2 proc. po nieoficjalnych informacjach, że kraje zrzeszone w OPEC są nie tylko za przedłużeniem ograniczenia wydobycia na kolejne 9 miesięcy, ale i za jego pogłębienia.

Paweł Mielcarek

Analityk

Dom Inwestycyjny Xelion

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.

Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xeln Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.