Wtorkowa sesja zainaugurowana została wzrostami największych europejskich indeksów. WIG20 rozpoczął notowania dodatnią luką na poziomie 0,19%, zaś DAX i CAC40 wzrostami odpowiednio o +0,42% i +0,32%.

Ważną informacją było przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji o nałożeniu dodatkowych sankcji na Koreę Północną w reakcji na ostatnią próbę nuklearną. Co istotne, by uzyskać poparcie Rosji i Chin, głosowaniu poddana została złagodzona wersja rezolucji. Dodatkowe restrykcje nałożone na południowokoreański reżim przewidują między innymi wprowadzenie limitu na dostawy ropy naftowej do 500 tysięcy baryłek od 1 października do końca 2017 roku i do 2 milionów baryłek w ciągu 2018 roku i lat następnych. Wprowadzono także całkowite embargo na dostawy gazu ziemnego oraz zakaz eksportu północnokoreańskich wyrobów tekstylnych. Nowe sankcje nie objęły aktywów finansowych Kim Dzong Una i jego najbliższych współpracowników. Wprowadzenie mniejszych od oczekiwanych sankcji sprzyjało złagodzeniu nastrojów na rynkach oraz zmniejsza ryzyko ponownego ataku przez północnokoreański reżim.

Po południu znacznie osłabiły się notowania WIG20, co było spowodowane informacją o rozpoczęciu drugiego etapu procedury wobec Polski w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Polski rząd otrzymał 30 dni na odniesienie się do zarzutów Komisji. Jeśli nie uda się znaleźć kompromisowego rozwiązania, Komisja może skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. 

Opublikowano dziś wskaźnik bazowej inflacji, która wyniosła 0,7% wobec prognozy 0,8% i poprzedniego odczytu na poziomie 0,8%. Spadek ten może być dodatkowym argumentem dla „gołębiego” skrzydła w RPP. Jednak mało prawdopodobne wydaje się obniżenie stóp NBP o 50pb., o czym mówił jeden z najbardziej „gołębich” członków RPP, Eryk Łon.

W USA podano dziś wyniki ankiety JOLTS, mówiącej o liczbie ogłoszeń o nowych miejscach pracy. Liczba ofert pracy osiągnęła wysoki poziom 6,17 mln wobec oczekiwanych 5,96 mln, co wskazuje na silny popyt na pracowników. Warto dodać, iż wskaźnik ten nabrał większego znaczenia po tym, jak kilkukrotnie odniosła się do niego Janet Yellen.

Sesja zakończyła się spadkiem WIG20 o -0,30% oraz wzrostem DAX i CAC40 odpowiednio o +0,40% i +0,62%.

Agnieszka Jankowska

Starszy analityk

Dom Inwestycyjny Xelion

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.

Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xeln Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.