Po poniedziałkowych wzrostach WIG20 rozpoczął dzień neutralnie. Chwilę po otwarciu, pomimo słabego początku najważniejszych zagranicznych parkietów (francuski CAC40 otworzył się ujemną luką na poziomie -0,2%, zaś DAX rozpoczął dzień neutralnie, by jeszcze przed południem zaliczyć ok. -0,7% spadek), polski indeks blue chipów radził sobie wyjątkowo dobrze szybując ponad 0,6% nad kreskę. Wzrosty te wspierane były od rana przede wszystkim spółkami paliwowymi: PKN Orlen i Lotos, które odrabiały straty po ubiegłotygodniowych spadkach, a także rosnącymi od rana walorami Energi. Bardzo słabo od rana prezentowały się akcje KGHM, który na otwarciu zanotował spadek o -2,4%, zaś w ciągu dnia jedynie pogłębiał straty. Cena jednej akcji największej polskiej spółki wydobywczej spadła dziś poniżej 104 zł, co było wartością nie widzianą od stycznia 2017 r. Słabej postawy KGHMu można upatrywać przede wszystkim w notowaniach jego podstawowego produktu – miedzi (która tylko dziś traci -3,6%). Nie należy zapominać także o słabych wynikach spółki za 3Q17, które zostały opublikowane po sesji 14 listopada, gdy za akcje KGHM-u płacono ponad 120 zł. Świadczy to o istotnym wpływie tego raportu na pogorszenie sytuacji spółki.

Wtorkowe kalendarium danych makro zawierało kilka istotnych odczytów. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w listopadzie 51,9 pkt. wobec 51,2 pkt. w poprzednim miesiącu .To jednak słabszy wynik niż przed rokiem, gdy wyniósł on 52,9 pkt. W Niemczech indeks PMI dla usług wyniósł w listopadzie 54,3 pkt. wobec 54,7 pkt. w październiku. (konsensus zakładał 54,9 pkt.). W strefie euro indeks PMI dla usług wyniósł 56,2 pkt. (co było zgodne z konsensusem) i był to znacznie wyższy odczyt niż w październiku (55 pkt.).

W centrum uwagi była dziś konferencja oraz komentarz po dwudniowym posiedzeniu RPP. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej utrzymała we wtorek stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ważną informacją w komunikacie RPP była decyzja o zmianie wysokości oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej, która od 1 stycznia 2018 r. będzie wynosić 0,5%. Do tej pory wskaźnik ten wynosił 1,35%. Posiedzenie RPP skończyło się wyjątkowo późno (ok. 14:00, zaś decyzje RPP tylko cztery razy były ogłaszane później i na każdym z tych czterech posiedzeń były zgłaszane wnioski o zmianę poziomu stóp procentowych.), co może świadczyć o tym, że w gremium tym nie ma konsensusu co do kształtu polityki pieniężnej i już w następnym kwartale mogą się pojawić pierwsze wnioski o podwyżkę stóp procentowych (wobec ostatnich mocnych danych makro).

Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o +0,2%. Warto dodać, iż był to jeden z niewielu indeksów w Europie, który świecił się na zielono. Pod koniec sesji indeks blue chipów był mocno wspierany przez Cyfrowy Polsat (wzrost o +4,8%), który rósł dziś po ogłoszeniu, iż przejmuje Netię (notującą dziś zwyżkę o +25,0%).

Agnieszka Jankowska

Starszy analityk

Dom Inwestycyjny Xelion

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.

Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xeln Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.