Po spadkach na dwóch poprzednich sesjach inwestorzy nad Wisłą ponownie ruszyli do ofensywy. Zarówno otwarcie, jak i notowania WIG20 w pierwszej części dnia przebiegały dość neutralnie. W okolicach trzynastej obóz byków przejął wyraźnie inicjatywę podnosząc indeks blue chipów do okolic 2 530 pkt. Natomiast zdecydowanym motorem napędowym mWIG40 był w czwartek CDProject, który efektywnie przypomniał o sobie zyskując w trakcie dnia nawet +7%. Sama przyczyna wzrostów może wydawać się stosunkowo niecodzienna – na twitterowym profilu gry Cyberpunk 2077 umieszczono krótki wpis o treści „beep”, który został zinterpretowany jako rozpoczęcie komunikacji w sprawie postępów w produkcji gry (wcześniejsze informacje o postępach w projekcie były bardzo ubogie, ponadto w ostatnim czasie narastało wiele spekulacji na temat rzekomych opóźnień w tworzeniu gry).

Opublikowany dziś protokół z grudniowego posiedzenia EBC okazał się być zaskakująco jastrzębi. Rynek w ostatnim czasie przyzwyczaił się do dużej powściągliwości ze strony Europejskiego Banku Centralnego, tymczasem stwierdzenia zawarte w raporcie zawierały kilka istotnych pozycji, które nie należą do gołębich. Zgodnie z powyższy protokołem, na ostatnim posiedzeniu stwierdzono poprawę komfortu w dynamice płac zaznaczając przy tym, że inflacja wciąż nie znajduje się na poziomach jakich docelowo oczekiwałby EBC. Zadeklarowano również, że zmiana „języka komunikacji” mogłaby zostać zrewidowana już na początku 2018 r., jednak sama zmiana retoryki względem stóp procentowych ulegnie zmianie pod warunkiem wzrostu inflacji. Wiele znaków na niebie wskazuje zatem, że zakończenie QE jesienią jest przy obecnych warunkach makroekonomicznych przynajmniej prawdopodobne. Para EURUSD zareagowała na publikację protokołu wystarczająco wymownie – w momencie pisania komentarza euro umacnia się względem dolara o +0,7% wracając powyżej 1,20 EUR/USD i odrabiając większą część ostatnich strat. Z opublikowanych dziś danych warto również zwrócić uwagę na pierwszy szacunek niemieckiego PKB za 2017 r., który wyniósł 2,5% r/r względem 1,9% r/r w 2016 r. Jest to najlepszy wynik od 2011 r., który potwierdza, że gospodarka naszego zachodniego sąsiada znajduje się w fazie solidnego ożywienia.

Tymczasem na rynku surowcowym warto zwrócić uwagę na złoto, które konsoliduje się od początku roku powyżej bariery 1300 USD za uncję. Ciekawe jest to, że obserwowany w ostatnich dniach ruch umacniający amerykańską walutę zadziałał na złoto w zwolnionym i osłabionym tempie. Wśród przyczyn siły „królewskiego kruszcu” wymienia się między innymi dobrą passę na rynku metali, a także spadające ceny obligacji. Delikatne uwalnianie się spod presji dolara może potwierdzać zapowiadany korzystny rok dla złota.

WIG20 zakończył ostatecznie czwartkową sesję wzrostem o +0,9%. Po zielonej stronie rynku znalazły się też mWIG40 oraz sWIG80, które zyskały odpowiednio po +0,5% i +0,7%. Jastrzębi wydźwięk minutes EBC i związana z tym aprecjacja wspólnej waluty zaszkodziła dziś wyraźnie niemieckiemu parkietowi. W momencie zakończenia sesji w Warszawie niemiecki DAX traci -0,7%.

Patryk Pyka

Analityk

Dom Inwestycyjny Xelion

Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych w serwisach www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.macronext.com, przy założeniu, iż powyższe dane są prawidłowe, pełne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie były one niezależnie zweryfikowane. Opracowanie ma charakter ogólny i nie może stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej przez jego odbiorcę.

Przedmiotowe opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. w rozumieniu art. 76 z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Inwestycyjny Xeln Sp. z o.o. ani autor nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy ich sporządzaniu dołożono należytej staranności.