Miniony tydzień był martwym okresem dla rynku akcji. Wprawdzie nie realizowały się na razie nasze pesymistyczne scenariusze, ale wynikało to tak naprawdę z jednej rzeczy – prezydent Trump nie podjął decyzji o nałożeniu na Chiny kolejnej run...

Niestety nasze obawy sprzed tygodnia na temat przyszłości światowych giełd, a w szczególności naszej własnej, okazały się mieć uzasadnienie. Fundusze akcji zagranicznych notowały głębokie spadki – przeciętnie traciły -2,1%. Tradycyjnie najl...

Wbrew naszym obawom ubiegły tydzień przyniósł duże uspokojenie nastrojów na świecie, wcześniej osłabianych przez sytuację w Turcji i nabierającą tempa wojnę handlową (na początku września zakończą się konsultacje dotyczące wielkiego pakietu...

Na poziomie bieżących wycen funduszy może się wydawać, że mamy za sobą bardzo udany tydzień. Liczona na czwartek tygodniowa średnia stopa zwrotu z funduszy akcji polskich wyniosła +0,9%, słabiej tradycyjnie wyglądały produkty skupiające się...