Aktualne subskrypcje

Subskrypcje zakończone

HVB PLN Express Plus Certificate on the DivDAX® (Price) Index EUR 2

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY DOTYCZĄCE OFERTY


 • przedterminowy wykup certyfikatów w pierwszej dacie obserwacji (stopa zwrotu: 7,2% p.a.)
 • okres przyjmowania zapisów na certyfikaty: 7 - 28 stycznia 2019 r.
 • ISIN: DE000HVB34N6,
 • notowania instrumentu,
 • instrument bazowy: DivDAX® (Price) Index EUR (ISIN: DE000A0C33C3),
 • okres trwania: 5 lat, z możliwością automatycznego przedterminowego wykupu co 6 miesięcy,
 • dni obserwacji: 31.07.2019 (1), 31.01.2020 (2), 31.07.2020 (3), 1.02.2021 (4), 2.08.2021 (5), 31.01.2022 (6), 01.08.2022 (7), 31.01.2023 (8), 31.07.2023 (9), 29.01.2024 (Dzień Obserwacji Końcowej),
 • kwoty przedterminowego wykupu: PLN 1.036 (1), PLN 1.072 (2), PLN 1.108 (3), PLN 1.144 (4), PLN 1.180 (5), PLN 1.216 (6), PLN 1.252 (7), PLN 1.288 (8), PLN 1.324 (9),
 • bariera: 70%,
 • cena emisyjna: 1 000,00 zł,
 • termin wykupu (zapadalność): 5 lutego 2024 r.
 • minimalny zapis: 20 certyfikatów,
 • maksymalny zapis: 50 000 certyfikatów,
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów,
 • certyfikaty będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na GPW.

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

 

HVB PLN Express Plus Certificate on the DivDAX® (Price) Index EUR

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY DOTYCZĄCE OFERTY


 • przedterminowy wykup certyfikatów w pierwszej dacie obserwacji (stopa zwrotu: 7,2% p.a.)
 • okres przyjmowania zapisów na certyfikaty: 13 listopada - 4 grudnia 2018 r.
 • ISIN: DE000HVB3066,,
 • notowania instrumentu,
 • instrument bazowy: DivDAX® (Price) Index EUR (ISIN: DE000A0C33C3),
 • okres trwania: 5 lat, z możliwością automatycznego przedterminowego wykupu co 6 miesięcy,
 • dni obserwacji: 06.06.2019 (1), 06.12.2019 (2), 08.06.2020 (3), 08.12.2020 (4), 08.06.2021 (5), 08.12.2021 (6), 08.06.2022 (7), 08.12.2022 (8), 08.06.2023 (9), 06.12.2023 (Dzień Obserwacji Końcowej),
 • kwoty przedterminowego wykupu: PLN 1.036 (1), PLN 1.072 (2), PLN 1.108 (3), PLN 1.144 (4), PLN 1.180 (5), PLN 1.216 (6), PLN 1.252 (7), PLN 1.288 (8), PLN 1.324 (9),
 • bariera: 70%,
 • cena emisyjna: 1 000,00 zł,
 • termin wykupu (zapadalność): 13 grudnia 2023 r.
 • minimalny zapis: 20 certyfikatów,
 • maksymalny zapis: 50 000 certyfikatów,
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów,
 • certyfikaty będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na GPW.

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY