Kalendarium giełdowe stanowi cenny zbór informacji, który z pewnością pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prezentowane dane obejmują najistotniejsze dla inwestora informacje dotyczące dat, cen oraz pozostałych parametrów.

 

Dywidendy 2017

Spółka
Data ustalenia prawa
Data wypłaty
Dywidenda
ASSECOCENTRAL 2017-04-05 2017-04-28 1,08 EUR
ASSECOBS 2017-05-12 2017-06-01 1,27 PLN
ATAL 2017-05-02 2017-05-18 1,68 PLN
ATLANTA 2017-02-10 2017-02-28 0,33 PLN
BSN 2017-01-31 2017-02-01 0,05 EUR
ERBUD 2017-01-09 2017-01-23 1,17 PLN
ERG 2017-04-07 2017-04-24 1,25 PLN
EUROCASH 2017-05-16 2017-06-06 0,73 PLN
EXORIGO 2017-04-12 2017-04-27 0,51 PLN
INTERNATIONAL 2017-04-18 2017-05-12 0,07 GBP
INTROL 2017-01-02 2017-01-18 0,30 PLN
KERNEL 2017-04-20 2017-04-27 0,25 USD
LCCORP 2017-07-25 2017-08-08 0,07 PLN
MACROLOG 2017-04-12 2017-05-05 3,25 PLN
MWTRADE 2017-04-20 2017-05-09 0,75 PLN
NEUCA 2017-05-10 2017-05-25 5,75 PLN
PEKAO 2017-06-21 2017-07-06 8,68 PLN
POLTRON 2017-04-28 2017-12-08 0,06 PLN
POWERMEDIA 2017-04-21 2017-04-28 0,02 PLN
ROKITA 2017-04-12 2017-04-28 7,56 PLN
RONSON 2017-03-17 2017-03-23 0,09 PLN
ROPCZYCE 2017-04-20 2017-04-25 1,00 PLN
STALEXPORT 2017-04-24 2017-05-16 0,18 PLN
SYNTHOS 2017-05-15 2017-05-29 0,50 PLN
TALANX 2017-05-15 2017-05-16 1,35 EUR
ULMA 2017-05-05 2017-05-18 5,40 PLN
WADEX 2017-05-16 2017-05-31 0,70 PLN
XTB 2017-05-05 2017-05-23 0,32 PLN
YOLO 2017-02-20 2017-03-03 2,75 PLN
ZYWIEC 2017-04-27 2017-05-17 18,00 PLN

 

Data aktualizacji 10.05.2017 r.

Niniejsze zestawienie informacji zostało przygotowane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), z dochowaniem należytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych za wiarygodne oraz informacji otrzymywanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Inwestor wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko.

Prawa poboru

Spółka
Cena emisyjna
Stosunek
Dzień ustalenia prawa poboru
Zapisy
I termin
Zapisy
II termin
Przydział akcji nowej emisji
Notowanie
- - - - - - - -

 

Data aktualizacji 14.09.2016 r.

Niniejsze zestawienie informacji zostało przygotowane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), z dochowaniem należytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych za wiarygodne oraz informacji otrzymywanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Inwestor wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko.

Wezwania

Spółka
Cena
Ilość
Początek
Koniec
Transakcja
Rozliczenie
MCLOGIC 59,00 100% 2017-05-08 2017-06-06 2017-06-09 2017-06-14
UNIWHEELS 236,07 100% 2017-04-12 2017-05-22 2017-05-25 2017-05-30
PELION 59,04 100% 2017-03-31 2017-05-12 2017-05-17 2017-05-19

 

Data aktualizacji 10.05.2017 r.

Niniejsze zestawienie informacji zostało przygotowane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), z dochowaniem należytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych za wiarygodne oraz informacji otrzymywanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Inwestor wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko.

Dni bez sesji

Dni bez sesji w 2017 r.:

  • Piątek, 6 stycznia,
  • Piątek, 14 kwietnia,
  • Poniedziałek, 17 kwietnia,
  • Poniedziałek, 1 maja,
  • Środa, 3 maja,
  • Czwartek, 15 czerwca,
  • Wtorek, 15 sierpnia,
  • Środa, 1 listopada,
  • Poniedziałek, 25 grudnia,
  • Wtorek, 26 grudnia.