Kalendarium giełdowe stanowi cenny zbór informacji, który z pewnością pomoże w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prezentowane dane obejmują najistotniejsze dla inwestora informacje dotyczące dat, cen oraz pozostałych parametrów.

 

Dywidendy 2018

Spółka
Data ustalenia prawa
Data wypłaty
Dywidenda
IFIRMA 2018-01-03 2018-01-10 0,02 PLN
IFIRMA 2018-03-02 2018-03-09 0,03 PLN

 

Data aktualizacji 28.02.2018 r.

Niniejsze zestawienie informacji zostało przygotowane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), z dochowaniem należytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych za wiarygodne oraz informacji otrzymywanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Inwestor wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko.

Prawa poboru

Spółka
Cena emisyjna
Stosunek
Dzień ustalenia prawa poboru
Zapisy
I termin
Zapisy
II termin
Przydział akcji nowej emisji
Notowanie
- - - - - - - -

 

Data aktualizacji 14.09.2016 r.

Niniejsze zestawienie informacji zostało przygotowane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), z dochowaniem należytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych za wiarygodne oraz informacji otrzymywanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Inwestor wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko.

Wezwania

Spółka
Cena
Ilość
Początek
Koniec
Transakcja
Rozliczenie
GRIFFIN PREMIUM 5,50 67,90% 2017-10-24 2017-11-28 2017-12-01 2017-12-06

 

Data aktualizacji 06.11.2017 r.

Niniejsze zestawienie informacji zostało przygotowane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), z dochowaniem należytej staranności na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych za wiarygodne oraz informacji otrzymywanych od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność prezentowanych danych. Inwestor wykorzystuje informacje wyłącznie na własne ryzyko.

Dni bez sesji

Dni bez sesji w 2017 r.:

  • Piątek, 6 stycznia,
  • Piątek, 14 kwietnia,
  • Poniedziałek, 17 kwietnia,
  • Poniedziałek, 1 maja,
  • Środa, 3 maja,
  • Czwartek, 15 czerwca,
  • Wtorek, 15 sierpnia,
  • Środa, 1 listopada,
  • Poniedziałek, 25 grudnia,
  • Wtorek, 26 grudnia.