WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Odbierz gwarantowany tablet Samsung

Aby wygrać jeden z 30 tabletów Samsung Galaxy Tab3 8.0

  • otwórz rachunek maklerski od 15 września do 30 października 2014
  • oraz zawnioskuj o pakiet SuperKontr@kt!

Pierwszych 30 osób, które spełnią warunki konkursowe, otrzyma gwarantowany tablet Samsung Galaxy Tab3 8.0 !

Chcesz skorzystać z oferty i wziąć udział w konkursie?

Otwórz Rachunek maklerski w DI Xelion i złóż dyspozycję za pośrednictwem systemu ePromak , telefonicznie lub w POK. W każdym czasie możesz zmienić lub zrezygnować z wybranego Pakietu.

Szczegóły dotyczące konkursu "Załóż rachunek – odbierz tablet" dostępne są w Regulaminie konkursu.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 107, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 000061809 ("Spółka"). Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Inwestycje w instrumenty pochodne dają możliwość realizacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu, jednakże związane są z ryzykiem. Wielkość poniesionej straty może przekraczać wysokość wniesionego depozytu. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach oraz ryzyku związanym z inwestowaniem, udostępniane są na stronie www.xelion.pl lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Informacje nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.