Podstawową kompetencją DI Xelion jest pomoc w odpowiedniej selekcji rozwiązań w zakresie inwestycji. Oferta produktów bankowych w DI Xelion ma charakter uzupełniający i ma na celu zapewnienie Klientom jak największej wygody korzystania z jednej instytucji finansowej dla wielu celów.

W zakresie produktów bankowych DI Xelion wykonuje wyłącznie czynności agencyjne, a wszelkie umowy zawierane są przez Klientów z Bankiem Pekao S.A.

W ramach współpracy z Bankiem Pekao S.A. DI Xelion posiada w swojej ofercie Konto Xelion – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych – oraz rachunki walutowe o charakterze bieżącym w EUR, USD, CHF oraz GBP.

Konto Xelion może pełnić rolę podstawowego rachunku bankowego wykorzystywanego w codziennym życiu zarówno do regulowania płatności, jak też korzystania z kart płatniczych dzięki:

  • stałemu dostępowi do środków zgromadzonych na rachunkach oraz sprawnej realizacji transakcji bezgotówkowych w ramach serwisu XelionInternet,
  • serwisowi telefonicznemu TeleXelion, który umożliwia dostęp do usług przez serwis automatyczny, czynny codziennie, przez całą dobę lub przez serwis Konsultantów przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 22.00; oba serwisy dostępne są pod numerem telefonu 801 350 350,
  • możliwości dokonywania bezpłatnych wypłat gotówki w każdej placówce Banku Pekao S.A. oraz rozbudowanej sieci bankomatów Banku.

W DI Xelion dostęp do rachunku bankowego jest chroniony wielopoziomowym systemem zabezpieczeń. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Dodatkowymi opcjami dla Klientów Xelion są takie produkty Banku Pekao S.A., jak karta kredytowa, rachunek oszczędnościowy Xelion Dobry Zysk, czy lokaty bankowe, w ramach których możliwe jest deponowanie środków na:

  • lokatach standardowych złotowych średnioterminowych (1-, 2-, 3-, 6-, 12-miesięcznych) oraz  długoterminowych (24- i 36-miesięcznych) o oprocentowaniu stałym,
  • lokatach standardowych w walutach USD, EUR, CHF i GBP, 1-, 3-, 6-miesięcznych o oprocentowaniu stałym,
  • lokatach rentierskich złotowych 12-miesięcznych o odsetkach naliczanych co 1 lub co 3 miesiące, o oprocentowaniu stałym,
  • lokatach rentierskich w USD lub EUR 12-miesięcznych o odsetkach naliczanych co 1 lub co 3 miesiące, o oprocentowaniu stałym,
  • lokatach negocjowanych złotowych oraz w walutach USD, EUR, CHF i GBP prowadzonych od 2 do 365 dni.

Sprawdź oprocentowanie lokat.