Jeżeli aktywnie uczestniczysz w sesji giełdowej i transakcje zawierasz za pośrednictwem Internetu, DI Xelion zapewni Ci automatyczny zwrot części pobranej prowizji.

DI Xelion proponuje swoim Klientom niższe stawki prowizji dla transakcji odwrotnych zawieranych w ciągu jednej sesji:

 

0,23% wartości transakcji


na rynku kasowym
 

6 zł


na rynku terminowym
 

Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w ciągu trzech dni od zawarcia transakcji odwrotnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Taryfie Prowizji Xelion.