Kontrakty terminowe to jedne z najpopularniejszych instrumentów pochodnych, czyli instrumentów, których cena zależy od ceny innych instrumentów, zwanych bazowymi. Instrumenty pochodne mają bardzo wszechstronne zastosowanie. Z jednej strony służą do ograniczania ryzyka inwestycji na rynku kasowym, z drugiej zaś mogą być wykorzystywane w celach spekulacyjnych. Pamiętać należy, że inwestycje w instrumenty pochodne dają możliwość realizacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu, jednakże związane są z ryzykiem. Możliwa jest realizacja zarówno wysokich zysków, jak i dużych strat. Wielkość poniesionej straty może przekraczać wysokość wniesionego depozytu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i przez instytucje finansowe. Zastosowanie ich wymaga jednak sporej wiedzy i doświadczenia.

 

PAKIET SuperKontr@kt i SuperKontr@kt+             Dowiedz się więcej


DI Xelion jako pierwszy na polskim rynku daje swoim Klientom możliwość dokonywania za pośrednictwem Internetu nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks za stałą miesięczną opłatę abonamentową, powiększaną o jednostkowe koszty transakcyjne ponoszone przez dom maklerski na rzecz GPW w Warszawie oraz KDPW.

 

Pełna informacja o instrumencie finansowym i ryzyku z nim związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.

 


WARUNKI OBROTU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

GRUPA KONTRAKTÓW
INSTRUMENT BAZOWY
Kontrakty na indeksy WIG20 (mnożnik 20 zł)
mWIG40
Kontrakty na akcje Akcje
Kontrakty na kursy walut USD/PLN
EUR/PLN
CHF/PLN
Kontrakty na WIBOR 1, 3, 6M WIBOR
Kontrakty na obligacje Krótko, długo i średnioterminowe obligacje SP

źródło: www.gpw.pl/kontrakty_terminowe_instrumenty


DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

Inwestycja w kontrakty terminowe zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem spadku depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu minimalnego. Co wtedy zrobić? Należy wybrać wówczas jedną z poniższych opcji:

  • zasilić rachunek maklerski wymaganą kwotą (środki powinny znaleźć się jednak na rachunku jeszcze przed rozpoczęciem notowań danego instrumentu) lub
  • dokonać wpłaty w placówkach Banku Pekao S.A. na specjalnie zdefiniowany rachunek służący do uzupełnienia depozytu: 08 1240 6292 1111 0010 4325 3497; w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz numer rachunku maklerskiego, lub
  • do godziny 9:00 zamknąć pozycję w liczbie, która spowoduje uwolnienie środków w wysokości nie niższej niż wysokość debetu.

Jeśli do godziny 9:00 nie zostanie podjęta żadna z wyżej wymienionych czynności, DI Xelion dokona zamknięcia wymaganej liczby pozycji i zostanie pobrana prowizja zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat (poz. dot. zleceń telefonicznych).

Poziom depozytu, który Klient zobowiązany jest wnosić i utrzymywać od otwartych pozycji na kontraktach terminowych, wynosi 100% depozytu właściwego KDPW.