Zmieniamy rynek kontraktów na WIG20!

Stała miesięczna opłata abonamentowa za obrót kontraktami na indeks

 

Pakiet SuperKontr@kt i SuperKontr@kt Plus

DI Xelion sp. z o.o. jako pierwszy na polskim rynku daje swoim Klientom możliwość dokonywania za pośrednictwem Internetu nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks za stałą miesięczną opłatę abonamentową, powiększaną o jednostkowe koszty transakcyjne ponoszone przez dom maklerski na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

299 zł lub 799 ZŁ


stała miesięczna opłata abonamentowa, płatna z góry za każdy miesiąc
 

3 zł / kontrakt


opłata od obrotu kontraktem terminowym na indeks (pokrywająca koszty obsługi transakcji przez GPW i KDPW)

25 szt., 50 szt. lub wyższa


maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks
 

nielimitowany obrót


nielimitowany obrót kontraktami terminowymi - im większy obrót, tym więcej oszczędzasz!
 

Pełna informacja o instrumentach finansowych i ryzykach z nimi związanymi dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz w Taryfie Prowizji i Opłat.


SPRAWDŹ SWOJE POTENCJALNE KORZYŚCI!

 

NURTUJĄ CIĘ PYTANIA? ZNAJDŹ ODPOWIEDZI!

Czym są Pakiet SuperKontr@kt i Pakiet SuperKontr@kt Plus?

Pakiet SuperKontr@kt daje możliwość dokonywania za pośrednictwem Internetu nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks za stałą miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 299 zł powiększaną o jednostkowe koszty GPW/KDPW w wysokości 3 zł za kontrakt.

Najważniejsze cechy Pakietu SuperKontr@kt:

  • stała miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 299 zł,
  • opłata od obrotu kontraktem terminowym na indeks (pokrywająca koszty obsługi transakcji przez GPW i KDPW) w wysokości 3 zł za kontrakt,
  • maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks to 25 szt.,
  • nielimitowany obrót kontraktami terminowymi.

Pakiet SuperKontr@kt Plus daje możliwość dokonywania za pośrednictwem Internetu nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks za stałą miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 799 zł powiększaną o jednostkowe koszty GPW/KDPW w wysokości 3 zł za kontrakt.

Najważniejsze cechy Pakietu SuperKontr@kt Plus:

  • stała miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 799 zł,
  • opłata od obrotu kontraktem terminowym na indeks (pokrywająca koszty obsługi transakcji przez GPW i KDPW) w wysokości 3 zł za kontrakt,
  • maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji dla kontraktów terminowych na indeks to 50 szt. lub wyższa ustalona indywidualnie,
  • nielimitowany obrót kontraktami terminowymi.

Czym różni się Pakiet SuperKontr@kt od Pakietu SuperKontr@kt Plus?

Pakiet SuperKontr@kt różni się od Pakietu SuperKontr@kt Plus maksymalną liczbą jednocześnie otwartych pozycji na kontraktach terminowych oraz wysokością pobieranej stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. 

W Pakiecie SuperKontr@kt stała miesięczna opłata abonamentowa wynosi 299 zł, a maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji wynosi 25 szt. W Pakiecie SuperKontr@kt Plus stała miesięczna opłata abonamentowa wynosi 799 zł, a maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji wynosi 50 szt. lub więcej, w indywidualnie ustalonych przypadkach.

Czy w ramach któregoś z Pakietów można jednocześnie mieć otwartych więcej niż 50 pozycji?

Tak, w ramach w Pakietu SuperKontr@kt Plus można zwiększyć maksymalny poziom jednocześnie otwartych pozycji do ilości powyżej 50 szt. poprzez podpisanie aneksu regulującego indywidualny limit zaangażowania Klienta w Derywaty.

Ile wynoszą jednostkowe koszty transakcyjne ponoszone przez dom maklerski na rzecz GPW oraz KDPW?

W Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. jednostkowy koszt transakcji kontraktem terminowym ponoszony przez dom maklerski na rzecz GPW i KDPW wynosi 3 zł.

Jak pobierana jest stała miesięczna opłata abonamentowa za Pakiet SuperKontr@kt lub SuperKontr@kt Plus?

W stosunku do Klientów, którzy korzystają z wybranego Pakietu, stała miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z wybranego Pakietu pobierana jest w każdym miesiącu z góry (ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzające miesiąc obowiązywania Pakietu) automatycznie z rachunku maklerskiego Klienta.

Co się stanie, jeżeli na rachunku maklerskim nie będzie wystarczającej ilości środków pieniężnych na pobranie opłaty?

W takiej sytuacji Pakiet będzie w dalszym ciągu aktywny przez kolejny miesiąc. W tym okresie DI Xelion sp. z o.o. będzie ponawiał próby pobrania należnej stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku gdy nie będzie możliwości pobrania tej opłaty w ciągu tego okresu, Pakiet zostanie wyłączony ze skutkiem na koniec tego okresu.

Jak zostanie naliczona stała miesięczna opłata abonamentowa, jeżeli złożę dyspozycje przystąpienia do Pakietu później niż na początku miesiąca?

Jeżeli dyspozycja przystąpienia do wybranego Pakietu zostanie złożona później niż 15. dnia miesiąca kalendarzowego, wówczas zostanie pobrana opłata w wysokości połowy stałej miesięcznej opłaty abonamentowej.

Czym uwarunkowane jest skorzystanie z Pakietu SuperKontr@kt lub SuperKontr@kt Plus?

Aby skorzystać z Pakietu SuperKontr@kt lub SuperKontr@kt Plus należy posiadać otwarty rachunek maklerski w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.. Warunkiem skorzystania z Pakietu jest złożenie właściwej dyspozycji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do Pakietu.

Jak mogę otworzyć rachunek maklerski w DI Xelion sp. z o.o.?

Rachunek maklerski w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. może zostać otwarty:

Jak mogę skorzystać z Pakietu SuperKontr@kt lub SuperKontr@kt Plus?

Aby skorzystać z Pakietu SuperKontr@kt lub Pakietu SuperKontr@kt Plus należy złożyć właściwą dyspozycję zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do wybranego Pakietu. Dyspozycje taką można złożyć w systemie ePromak+, telefonicznie pod nr 22 565 49 49, w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. lub za pośrednictwem Doradcy Finansowego Xelion.

Czy i w jaki sposób mogę zmienić wybrany Pakiet?

Zmiany Pakietu SuperKontr@kt na Pakiet SuperKontr@kt Plus (lub odwrotnie) można dokonać w każdym czasie na podstawie właściwej dyspozycji.

Czy mogę zrezygnować z wybranego Pakietu?

Rezygnacji z wybranego wcześniej Pakietu można dokonać w każdym czasie na podstawie właściwej dyspozycji.