Zlecenia Do Dyspozycji Maklera (DDM) realizowane są wyłącznie przez upoważnionego maklera papierów wartościowych. W DI Xelion zlecenia DDM przyjmowane są przez doświadczonych maklerów, posiadających kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym.

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA ZLECEŃ DO DYSPOZYCJI MAKLERA

 

25 000,01 zł


minimalna wartość zlecenia na rynku kasowym             
 
 

26 szt.


minimalny wolumen zlecenia na rynku terminowym
 
 

ostatni dzień następnego miesiąca


maksymalny termin ważności zlecenia DDM
 
 

 

Makler osobiście nadzoruje realizację zleceń z zachowaniem określonych przez Klienta parametrów zlecenia. To makler decyduje, w którym momencie zrealizować zlecenie. Makler ma również możliwość podziału dużego zlecenia Klienta na mniejsze, realizowane po cenie lepszej lub równej limitowi wyznaczonemu przez Klienta.

Aby skorzystać z usługi zlecenia DDM, wystarczy posiadać zawartą z DI Xelion Umowę o świadczenie usług maklerskich oraz spełnić minimalne warunki przyjmowania zleceń do dyspozycji maklera.