Pakiety SuperKontr@kt

Pakiet SuperKontr@kt

Pakiet SuperKontr@kt daje możliwość, dokonywania za pośrednictwem Internetu, nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20, za stałą miesięczną opłatę abonamentową , powiększaną o jednostkowe koszty GPW/KDPW.

  • Stała miesięczna opłata abonamentowa: 299 złotych, płatna z góry za każdy miesiąc.
  • Opłata od obrotu kontraktem terminowym na indeks (pokrywająca koszty obsługi transakcji przez GPW i KDPW): 3 złote/kontrakt.
  • Maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji w kontraktach: 25 sztuk*.
  • Nielimitowany obrót w ramach abonamentu – im większy obrót, tym więcej oszczędzasz!
  • Możliwość rezygnacji z abonamentu w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Chcesz skorzystać z oferty?

Otwórz Rachunek maklerski w DI Xelion i złóż dyspozycję za pośrednictwem systemu ePromak+, telefonicznie lub w POK.

W każdym czasie możesz zmienić Pakiet SuperKontr@kt na Pakiet SuperKontr@kt Plus lub zrezygnować z wybranego Pakietu.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Taryfie opłat i prowizji.
* Xelion zastrzega sobie prawo do zmiany tej wartości w przyszłości.

Pakiet SuperKontr@kt Plus

Pakiet SuperKontr@kt Plus daje możliwość, dokonywania za pośrednictwem Internetu, nieograniczonego obrotu kontraktami terminowymi na indeks za stałą miesięczną opłatę abonamentową, powiększaną o jednostkowe koszty GPW/KDPW.

  • Stała miesięczna opłata abonamentowa: 799 złotych, płatna z góry za każdy miesiąc.
  • Opłata od obrotu kontraktem terminowym na indeks (pokrywająca koszty GPW i KDPW): 3 złote/kontrakt.
  • Maksymalna liczba jednocześnie otwartych pozycji w kontraktach: 50 sztuk lub wyższa, ustalona indywidualnie*.
  • Nielimitowany obrót w ramach abonamentu – im większy obrót, tym więcej oszczędzasz!
  • Możliwość rezygnacji z abonamentu w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Chcesz skorzystać z oferty?

Otwórz Rachunek maklerski w DI Xelion i złóż dyspozycję za pośrednictwem systemu ePromak+, telefonicznie lub w POK. W każdym czasie możesz zmienić Pakiet SuperKontr@kt na Pakiet SuperKontr@kt Plus lub zrezygnować z wybranego Pakietu.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Taryfie opłat i prowizji.
* Xelion zastrzega sobie prawo do zmiany tej wartości w przyszłości.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 107, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 000061809 ("Spółka"). Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Inwestycje w instrumenty pochodne dają możliwość realizacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu, jednakże związane są z ryzykiem. Wielkość poniesionej straty może przekraczać wysokość wniesionego depozytu. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach oraz ryzyku związanym z inwestowaniem, udostępniane są na stronie www.xelion.pl lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Informacje nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.