Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że z dniem 24 lipca 2017 r. zawiesza do odwołania świadczenie usługi „Prywatny Makler” świadczonej w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VIII Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. zatytułowanym: „Sporządzanie analiz inwestycyjnych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych (analizy inwestycyjne).”.

Podstawa prawna: § 2 pkt 14 oraz § 67 - 68 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim Doradcą Finansowym Xelion lub pod numerem telefonu infolinii: +48 22 565 49 49.

Z poważaniem,

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.