TABELE OPŁAT MANIPULACYJNYCH DLA FUNDUSZY OTWARTYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE DI XELION SP. Z O.O.

 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tabela opłat - 31 maja 2021 r.