TABELE OPŁAT MANIPULACYJNYCH DLA FUNDUSZY OTWARTYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE DI XELION SP. Z O.O.

 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tabela opłat - 20 lipca 2020 r.