Istniejemy po to, aby ludzie mogli we właściwym czasie podejmować dobre decyzje dotyczące ich pieniędzy.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. jest obecna na rynku finansowym od 2003 roku. 

Dążąc do zapewnienia Klientom jak najbardziej kompleksowej oferty w zakresie inwestycji, w dniu 3 marca 2012 roku, na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, DI Xelion rozpoczął prowadzenie działalności maklerskiej. Obecnie DI Xelion świadczy usługi maklerskie w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • doradztwa inwestycyjnego,
  • prowadzenia rachunków pieniężnych (służących do dokonywania rozliczeń w związku z nabywanymi lub zbywanymi za pośrednictwem DI Xelion instrumentami finansowymi),
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  • oferowania instrumentów finansowych.

Pełna informacja o DI Xelion i świadczonych usługach zamieszczona jest w dokumencie Informacje dotyczące Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i świadczonych usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy oraz w dokumencie Informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe dla każdej z usług świadczonych przez DI Xelion.

Podstawą do stworzenia modelu DI Xelion stała się filozofia wypływająca z przekonania, że dla pełnej satysfakcji Klientów niezbędny jest profesjonalizm osobistych opiekunów naszych Klientów (Partnerów Xelion) oraz przejrzystość szerokiej oferty produktowej. I ta idea nieustannie przyświeca działalności DI Xelion. 

 

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA DI XELION

Lojalność

Lojalność

Uczciwe podejście do Klienta i siebie nawzajem

Rozwaga

Rozwaga

Starannie przygotowana we współpracy ze sprawdzonymi instytucjami oferta produktowa opierająca się na wysokiej jakości rozwiązań inwestycyjnych

 

Ambicja

Ambicja

Dążenie do doskonałości poprzez dostarczanie Klientom produktów i usługi najwyższej jakości

Rzetelność

Rzetelność

Staranna analiza sytuacji; udostępnianie rzetelnych informacji; traktowanie Klientów, ich pieniędzy i czasu z należytym szacunkiem

Cierpliwość

Cierpliwość

Koncentracja na długoterminowych relacjach zarówno z Klientami, jak i Partnerami Xelion

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Udostępnianie Klientom wysokiej jakości rozwiązań