Taryfa opłat i prowizji dla podmiotów z tytułu usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 8 stycznia 2024 r.

Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich i innych usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 1 stycznia 2024 r.

Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych (dla Klientów, którzy zawarli umowę od dnia 28 maja 2018 r.) - obow. od 28 maja 2018 r.

Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dla Klientów, którzy zawarli umowę przed dniem 28 maja 2018 r.) - obow. od 3 stycznia 2018 r.