Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich i innych usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 4 września 2023 r.

Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych z tytułu usług maklerskich i innych usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obow. od 4 maja 2021 r. do 3 września 2023 r.

Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych - obow. od 28 maja 2018 r.

Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dla Klientów, którzy zawarli umowę przed dniem 28 maja 2018 r.) - obow. od 3 stycznia 2018 r.

Taryfa Opłat i Prowizji dla usługi doradztwa inwestycyjnego - obow. od 3 stycznia 2018 r.