Zarząd Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Prasa Krzysztof

Krzysztof Prasał

Prezes Zarządu
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz rocznych studiów Business Administration na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończył m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz wieloletnie programy organizowane przez CFA Institute oraz The Professional Risk Managers' International Association, w ramach których uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG w zespole strategicznego planowania i zarządzania w ramach Pionu Asset Management. Następnie od 2001 r. był związany z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę w obszarach bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych instytucji finansowych, m.in. Deutsche Bank, DAB bank (Grupa HVB), Postbank, Sal.Oppenheim. Od 2004 r. związany był z BRE Bank SA, w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku oraz uczestniczył w pracach komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku. Z DI  Xelion związany jest od 2008 r., początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar finansów, ryzyka, IT, kadr oraz logistyki. W czerwcu 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Mastalerek Arkadiusz

Arkadiusz Mastalerek

Wiceprezes Zarządu ds. Sieci Sprzedaży
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Zarządzania Przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szeregu kursów i szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania i coachingu. Ukończył również z wyróżnieniem studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW “Nowy Świat”. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa, podyplomowego programu z obszaru psychologii biznesu dla managerów, opartego na modelu „wszechstronnego przywództwa” i realizowanego przez firmę Values Consulting i Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada również wydane przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska, będącej członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association, certyfikaty Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP - European Investment Practitioner EFPA EIP oraz Europejskiego Doradcy EFPA ESG - EFPA ESG Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. W latach 2000-2004 pracował w Zespole Inwestycji Własnych w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK. W latach 2004-2006 pracował na stanowisku Marketing Manager w NCC Roads Polska. W latach 2006-2012 ponownie związany był z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., gdzie zajmował kolejno stanowisko Menedżera ds. Sprzedaży, Dyrektora Regionu oraz Dyrektora Departamentu Sprzedaży Indywidualnej, odpowiadając za szeroką sieć sprzedaży, zespoły wyspecjalizowane w obsłudze klientów zamożnych, a także zespół Contact Center i Zespół Wsparcia Sieci Sprzedaży. W zakresie jego kompetencji leżało również wdrożenie standardów jakości obsługi we wszystkich segmentach klientów domu maklerskiego. Do DI Xelion dołączył we wrześniu 2012 r. i odpowiada za zarządzanie Siecią Sprzedaży.

Grzyb Tomasz

Tomasz Grzyb

Członek Zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Uzupełniających Studiów Magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także szeregu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Pomorskim Banku Kredytowym (aktualnie Bank Pekao S.A.) gdzie do 2002 r. zajmował stanowisko Głównego Księgowego jednego z Oddziałów. Z DI Xelion związany od początku funkcjonowania Spółki tj. od 2003 r, w której początkowo zatrudniony był jako Główny Księgowy, a następnie jako dyrektor departamentu nadzorujący obszar finansów, controllingu, HR, administracji oraz obszar zarządzania ryzykiem, a także prokurent. W marcu 2022 r. dołączył do Zarządu Spółki.

Lipnicki Daniel

Daniel Lipnicki

Członek Zarządu nadzorujący obszar prawny
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law oraz Biznes AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i w 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w Kancelarii Gessel, Koziorowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, gdzie poza pracami związanymi z bieżącym doradztwem emitentom papierów wartościowych czy pracami nad ofertami publicznymi, zajmował się również praktyką w obszarze fuzji i przejęć. Od 2011 roku związany z sektorem firm inwestycyjnych jako radca prawny, a następnie Dyrektor Biura Prawnego (od 2017 r. również prokurent) Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., gdzie m.in. wspierał budowę unikalnego na rynku polskim modelu dystrybucyjnego opartego o sieć agentów firm inwestycyjnych. W 2018 r. dołączył do zespołu Noble Securities S.A., aby kierować zespołem Departamentu Prawnego i wspierać Zarząd w roli prokurenta. Od 2019 r. ponownie związany z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. jak szef Biura Prawnego i prokurent. W marcu 2022 r. wybrany w skład Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Sebastian Buczek


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Paderewski


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Bielska


Członek Rady Nadzorczej

dr hab. Agnieszka Dejnaka


Członek Rady Nadzorczej

Maciej Klimczak


Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

struktura Xelion 20230420