Zarząd Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Krzysztof Prasał

Prezes Zarządu
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz rocznych studiów Business Administration na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończył m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz wieloletnie programy organizowane przez CFA Institute oraz The Professional Risk Managers' International Association, w ramach których uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG w zespole strategicznego planowania i zarządzania w ramach Pionu Asset Management. Następnie od 2001 r. był związany z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę w obszarach bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych instytucji finansowych, m.in. Deutsche Bank, DAB bank (Grupa HVB), Postbank, Sal.Oppenheim. Od 2004 r. związany był z BRE Bank SA, w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku oraz uczestniczył w pracach komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku. Z DI  Xelion związany jest od 2008 r., początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar finansów, ryzyka, IT, kadr oraz logistyki. W czerwcu 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Arkadiusz Mastalerek

Członek Zarządu
Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Absolwent Zarządzania Przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szeregu kursów i szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania i coachingu. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. W latach 2000-2004 pracował w zespole inwestycji własnych w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK. W latach 2006-2012 ponownie związany był z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., gdzie zajmował stanowisko menedżera ds. sprzedaży, dyrektora regionu oraz dyrektora departamentu sprzedaży indywidualnej, odpowiadając  za szeroką sieć sprzedaży, zespoły wyspecjalizowane w obsłudze klientów zamożnych, a także zespół Contact Center i zespół wsparcia sieci sprzedaży. W zakresie jego kompetencji leżało również wdrożenie standardów jakości obsługi we wszystkich segmentach klientów domu maklerskiego. Do DI Xelion dołączył we wrześniu 2012 r. i odpowiada za zarządzanie Siecią Sprzedaży.

Rada Nadzorcza Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Jacek Torowski


Przewodniczący Rady Nadzorczej(Bank Pekao S.A., Dyrektor Departamentu Dystrybucji Bankowości Detalicznej)

Violetta Krawczyk


Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej(Zastępca Dyrektora DM Pekao S.A.)

Adam Hawryluk


Członek Rady Nadzorczej (Bank Pekao S.A., Dyrektor Departamentu Zgodności)

Dr hab. Agnieszka Dejnaka


Członek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska


Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Erlich- Smurzyńska


Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacyjna Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

di-xelion-struktura