Fundusze inwestycyjne otwarte są instytucjami zbiorowego inwestowania i stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu, by samodzielnie lokować swoje środki pieniężne w papiery wartościowe. Nabywając prawo do udziałów w aktywach takiego funduszu otwartego, czyli jednostki lub  tytuły uczestnictwa, korzystamy z doświadczenia i eksperckiej wiedzy zarządzających funduszem

Fundusze otwarte są jedną z najpopularniejszych i łatwo dostępnych form inwestowania, pozwalającą na osiąganie atrakcyjnych zysków przy zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka i dostosowania go do akceptowalnego przez inwestora poziomu.

Pełna informacja o instrumencie finansowym i ryzyku z nim związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


OFERTA DI XELION

Na ofertę DI Xelion składa się szeroki wachlarz funduszy renomowanych polskich i zagranicznych instytucji finansowych, zdywersyfikowanych pod względem stopnia ryzyka, horyzontu, przedmiotu oraz waluty inwestycji. DI Xelion nie zarządza funduszami inwestycyjnymi, co umożliwia Klientom pełną przejrzystość oraz obiektywny dobór funduszy do swojego portfela.

 

System PLATFORMASprawdź, jak działa


Dbamy o czas i komfort swoich Klientów! Dlatego stworzyliśmy System Platforma, który pozwala na bieżące monitorowanie inwestycji prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion oraz stanowi wygodną formę obsługi zleceń dotyczących funduszy otwartych pozwalającą na akceptację złożonej dyspozycji za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji.

Informacje dotyczące zasad obsługi zleceń, informacje dotyczące Administratorów Danych i dostępności funduszy w systemie Platforma dostępne są w sekcji System Platforma.

 

 

Prospekty informacyjne

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

Powrót do Funduszy Otwartych

Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

NN Investment Partners TFI S.A.

NN SFIO

Quercus TFI S.A.

Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Quercus Agresywny

Quercus Global Growth

Quercus Gold

Quercus lev

Quercus Ochrony Kapitału

Quercus Rosja

Quercus Selektywny

Quercus Stabilny

Quercus short

Quercus Europa

TFI Allianz Polska S.A.

Allianz SFIO

Union Investment TFI S.A.

Union Investment Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

UniEuro

UniObligacje Aktywny

UniAkcje Biopharma

UniAkcje: Daleki Wschód

UniAkcje Selektywny Globalny

UniAktywny Dochodowy

UniProfit Plus

Powrót do Funduszy Otwartych

Kluczowe informacje dla inwestorów

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Noble Funds TFI S.A.

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Noble Fund Akcji (A)

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (A)

Noble Fund Global Return (A)

Noble Fund Obligacji (A)

Noble Fund Mieszany (A)

Noble Fund Pieniężny (A)

Noble Fund Stabilnego Wzrostu (A)

Noble Fund Timingowy (A)

 

Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Noble Fund Africa and Frontier (A)

Pekao TFI S.A.

Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (A) PLN

Pekao Akcji Polskich (A) PLN

Pekao Dynamicznych Spółek (A) PLN

Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (A) PLN

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (A) PLN

Pekao Obligacji Plus (A) PLN

Pekao Pieniężny (A) PLN

Pekao Pienięzny Plus (A) PLN

Pekao Stabilnego Inwestowania (A) PLN

Pekao Stabilnego Wzrostu (A) PLN

Pekao Zrównoważony (A) PLN

 

Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN

Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN

Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN

Pekao Dochodu USD

Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN

Pekao Gotówkowy PLN

Pekao Obligacji i Dochodu PLN

Pekao Obligacji Strategicznych PLN

Pekao Surowców i Energii PLN

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN

 

Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem:

Pekao Elastycznego Inwestowania PLN

Pekao Strategii Globalnej PLN

Pekao Startegii Globalnej - dynamiczny PLN

Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego PLN

Pekao Zmiennej Alokacji PLN

 

Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji Amerykańskich (A) PLN, USD

Pekao Akcji Europejskich (A) PLN, EUR

Pekao Obligacji Dolarowych Plus (A) PLN, USD

Pekao Obligacji Europejskich Plus (A) PLN, EUR

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (A) PLN, USD

 

Fundusze inwestycyjne otwarte

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (A) PLN

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Franklin Elastycznego Dochodu

Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Franklin Zmiennej Alokacji

 

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock Global Funds z wydzielonymi subfunduszami:

BGF Asian Dragon (A2) EUR

BGF Asian Dragon (A2) USD

BGF Asian Dragon (E2) EUR

BGF Asian Dragon (E2) USD

BGF Asian Tiger Bond (E2) EUR

BGF Asian Tiger Bond (E2) USD

BGF Asian Tiger Bond Hedged (E2) EUR

BGF China (A2) USD

BGF China Hedged (E2) EUR

BGF Continental European Flexible (E2) EUR

BGF Dollar Short Duration Bond (E2) USD

BGF Emerging Europe (A2) EUR

BGF Emerging Europe (A2) USD

BGF Emerging Europe (E2) EUR

BGF Emerging Europe (E2) USD

BGF Emerging Markets (A2) EUR

BGF Emerging Markets (E2) EUR

BGF Emerging Markets (E2) USD

BGF Emerging Markets Bond (E2) EUR

BGF Emerging Markets Bond (E2) USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond (E2) EUR

BGF Emerging Markets Local Currency Bond (E2) USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged (A2) PLN

BGF Euro Bond (A2) USD

BGF Euro Bond (E2) EUR

BGF Euro Bond (E2) USD

BGF Euro Corporate Bond (E2) EUR

BGF Euro Reserve (E2) EUR

BGF Euro Short Duration Bond (A2) EUR

BGF Euro Short Duration Bond (E2) EUR

BGF European (E2) EUR

BGF European Focus (E2) EUR

BGF European Special Situation (A2) EUR

BGF European Special Situation (E2) EUR

BGF European Special Situation (E2) USD

BGF European Value (E2) EURBGF Fixed Income Global Opportunities (A2) USD

BGF Fixed Income Global Opportunities (E2) EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities (E2) USD

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (A2) EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (A2) PLN

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (E2) EUR

BGF Flexible Mulit-Asset (E2) EUR

BGF Global Allocation (A2) EUR

BGF Global Allocation (A2) USD

BGF Global Allocation (E2) EUR

BGF Global Allocation (E2) USD

BGF Global Allocation Hedged (A2) EUR

BGF Global Allocation Hedged (A2) GBP

BGF Global Allocation Hedged (A2) PLN

BGF Global Allocation Hedged (E2) EUR

BGF Global Allocation Hedged (E2) PLN

BGF Global Corporate Bond (E2) USD

BGF Global Corporate Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global Equity Income (E2) EUR

BGF Global Equity Income (E2) USD

BGF Global Equity Income Hedged (A2) PLN

BGF Global Governmaent Bond (A2) USD

BGF Global Government Bond (E2) USD

BGF Global Government Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global High Yield Bond (A2) USD

BGF Global High Yield Bond (E2) EUR

BGF Global High Yield Bond (E2) USD

BGF Global High Yield Bond Hedged (A2) PLN

BGF Global High Yield Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global Inflation Linked Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global Opportunities (E2) EUR

BGF Global Opportunities (E2) USD

BGF Global SmallCup (A2) EUR

BGF India (A2) EUR

BGF India (E2) EUR

BGF India (E2) USD

BGF Japan Flexible Equity (A2) EUR

BGF Japan Flexible Equity (A2) USD

BGF Japan Flexible Equity (E2) EUR

BGF Japan Flexible Equity (E2) JPY

BGF Japan Flexible Equity (E2) USD

BGF Japan Flexible Equity Hedged (A2) EUR

BGF Japan Flexible Equity Hedged (E2) EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities (A2) EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities (E2) EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities (E2) USD

BGF Latin American (A2) EUR

BGF Latin American (A2) GBP

BGF Latin American (A2) USD

BGF Latin American (E2) EUR

BGF Latin American (E2) GBP

BGF Latin American (E2) USD

BGF Latin American Hedged (A2) PLN

BGF New Energy (A2) EUR

BGF New Energy (A2) USD

BGF New Energy (E2) EUR

BGF New Energy (E2) USD

BGF Pacific Equity (E2) EUR

BGF Pacific Equity (E2) USD

BGF United Kingdom (E2) EUR

BGF United Kingdom (E2) GBP

BGF US Basic Value (A2) USD

BGF US Basic Value (E2) EUR

BGF US Basic Value (E2) USD

BGF US Basic Value Hedged (E2) EUR

BGF US Dollar Core Bond (E2) USD

BGF US Dollar High Yield Bond (E2) EUR

BGF US Dollar High Yield Bond (E2) USD

BGF US Dollar Reserve (A2) USD

BGF US Dollar Reserve (E2) USD

BGF US Dollar Reserve Hedged (E2) GBP

BGF US Flexible Equity (A2) EUR

BGF US Flexible Equity (E2) EUR

BGF US Flexible Equity (E2) USD

BGF US Flexible Equity Hedged (E2) EUR

BGF US Government Mortgage (A2) USD

BGF US Government Mortgage (E2) EUR

BGF US Government Mortgage (E2) USD

BGF US Growth (A2) EUR

BGF US Small & MidCap Opportunities (E2) EUR

BGF US Small & MidCap Opportunities (E2) USD

BGF World Agriculture (A2) USD

BGF World Agriculture (E2) EUR

BGF World Agriculture Hedged (A2) PLN

BGF World Bond (A2) USD

BGF World Bond (E2) EUR

BGF World Bond (E2) USD

BGF World Energy (A2) EUR

BGF World Energy (A2) USD

BGF World Energy (E2) EUR

BGF World Energy (E2) USD

BGF World Energy Hedged (E2) EUR

BGF World Financials (E2) EUR

BGF World Financials (E2) USD

BGF World Gold (A2) EUR

BGF World Gold (A2) USD

BGF World Gold (E2) EUR

BGF World Gold (E2) USD

BGF World Gold Hedged (E2) EUR

BGF World Healthscience (A2) EUR

BGF World Healthscience (A2) USD

BGF World Healthscience (E2) EUR

BGF World Healthscience (E2) USD

BGF World Mining (A2) EUR

BGF World Mining (A2) USD

BGF World Mining (E2) EUR

BGF World Mining (E2) USD

BGF World Mining Hedged (A2) EUR

BGF World Mining Hedged (A2) PLN

BGF World Mining Hedged (E2) EUR

BGF World Technology (A2) EUR

BGF World Technology (A2) USD

BGF World Technology (E2) EUR

BGF World Technology (E2) USD

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami:

Franklin Asian Flex Cap (N Acc) USD

Franklin Biotechnology Discovery (A Acc) USD

Franklin Biotechnology Discovery (N Acc) USD

Franklin Brazil Opportunities (A Acc) USD

Franklin Brazil Opportunities (N Acc) EUR-H1

Franklin Brazil Opportunities (N Acc) USD

Franklin Eastern Europe (A Acc) EUR

Franklin Euro High Yield (A acc) EUR

Franklin Euro High Yield (N Acc) EUR

Franklin Euro Short Duration Bond (N Acc) EUR

Franklin Euroland (A Acc) USD

Franklin Euroland Core (A Acc) EUR

Franklin Euroland Core (N Acc) EUR

Franklin European Dividend (A Acc) EUR

Franklin European Dividend (N Acc) EUR

Franklin European Dividend (N Acc) PLN-H1

Franklin European Growth (A Acc) USD

Franklin European Growth (N Acc) EUR

Franklin European Growth (N Acc) USD

Franklin European Small-Mid Cap Growth (A Acc) EUR

Franklin European Small-Mid Cap Growth (N Acc) EUR

Franklin European Total Return (N Acc) EUR

Franklin European Total Return (N Acc) PLN-H1

Franklin GCC Bond (A Acc) USD

Franklin Global Aggregate Bond (N Acc) EUR

Franklin Global Aggregate Bond (N Acc) EUR-H1

Franklin Global Aggregate Bond (N Acc) USD

Franklin Global Allocation (A Acc) CHF-H1

Franklin Global Allocation (N Acc) EUR

Franklin Global Allocation (N Acc) USD

Franklin Global Convertible Securities (N Acc) EUR

Franklin Global Convertible Securities (N Acc) USD

Franklin Global Fundamental Strategies (A Acc) EUR-H1

Franklin Global Fundamental Strategies (A Acc) USD

Franklin Global Fundamental Strategies (N Acc) EUR

Franklin Global Fundamental Strategies (N Acc) PLN-H1

Franklin Global Fundamental Strategies (N Acc) USD

Franklin Global Multi-Asset Income N (Acc) EUR

Franklin Global Multi-Asset Income A (Mdis) EUR

Franklin Global Multi-Asset Income (N MDis) USD-H1

Franklin Global Real Estate (N Acc) USD

Franklin Global Real Estate (N Acc) EUR-H1

Franklin Global Small-Mid Cap Growth (N Acc) USD

Franklin Gold & Precious Metals (A Acc) EUR-H1

Franklin Gold & Precious Metals (A Acc) USD

Franklin Gold & Precious Metals (N Acc) EUR

Franklin Gold & Precious Metals (N Acc) USD

Franklin High Yield (A Acc) USD

Franklin High Yield (N Acc) USD

Franklin High Yield (N Mdis) USD

Franklin India (A Acc) USD

Franklin India (N Acc) EUR

Franklin India (N Acc) PLN-H1

Franklin India (N Acc) USD

Franklin Japan (A acc) EUR

Franklin Japan (N Acc) EUR

Franklin Japan (N Acc) USD

Franklin K2 Alternative Strategies (A Acc) EUR-H1

Franklin K2 Alternative Strategies (A Acc) USD

Franklin K2 Alternative Strategies (N Acc) EUR-H1

Franklin K2 Alternative Strategies (N Acc) PLN-H1

Franklin K2 Alternative Strategies (N Acc) USD

Franklin MENA (A Acc) USD

Franklin MENA (N Acc) USD

Franklin MENA (N Acc) EUR-H1

Franklin Mutual European (N Acc) EUR

Franklin Mutual European (N Acc) USD-H1

Franklin Mutual Global Discovery (A Acc) CHF-H1

Franklin Mutual Global Discovery (N Acc) EUR

Franklin Mutual Global Discovery (N Acc) USD

Franklin Natural Resources (A Acc) EUR

Franklin Natural Resources (A Acc) USD

Franklin Natural Resources (N Acc) PLN-H1

Franklin Persified Balanced (N Acc) EUR

Franklin Persified Conservative (N Acc) EUR

Franklin Persified Dynamic (N Acc) EUR

Franklin Technology (A Acc) USD

Franklin Technology (N Acc) USD

Franklin U.S. Equity (A Acc) USD

Franklin U.S. Equity (N Acc) USD

Franklin U.S. Government (N Acc) USD

Franklin U.S. Opportunities (A Acc) EUR

Franklin U.S. Opportunities (A Acc) USD

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) EUR

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) EUR-H1

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) PLN-H1

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) USD

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth (N Acc) USD

Franklin World Perspective (N Acc) USD

Templeton Africa (N Acc) EUR-H1

Templeton Asian Bond (A Acc) CHF-H1

Templeton Asian Bond (N Acc) USD

Templeton Asian pidend (N Acc) EUR

Templeton Asian Growth (A Acc) EUR

Templeton Asian Growth (A Acc) USD

Templeton Asian Growth (N Acc) EUR

Templeton Asian Growth (N Acc) EUR-H1

Templeton Asian Growth (N Acc) PLN-H1

Templeton Asian Growth (N Acc) USD

Templeton Asian Smaller Companies (A Acc) USD

Templeton Asian Smaller Companies (N Acc) EUR

Templeton Asian Smaller Comapnies (N Acc) USD

Templeton BRIC (A Acc) EUR

Templeton BRIC (A Acc) USD

Templeton BRIC (N Acc) EUR

Templeton BRIC (N Acc) PLN-H1

Templeton BRIC (N Acc) USD

Templeton China (A Acc) USD

Templeton China (N Acc) USD

Templeton Eastern Europe (N Acc) EUR

Templeton Emerging Markets Balanced (N Acc) EUR-H1

Templeton Emerging Markets Balanced (N Acc) USD

Templeton Emerging Markets Bond (N Mdis) USD

Templeton Emerging Markets Bond (N Qdis) PLN-H1

Templeton Emerging Markets Bond (N Acc) USD

Templeton Emerging Markets Smaller Companies (A acc) EUR

Templeton Emerging Markets Smaller Companies (A Acc) USD

Templeton Emerging Markets Smaller Companies (N Acc) USD

Templeton Euroland (A Acc) EUR

Templeton Euroland (N Acc) EUR

Templeton Frontier Markets (A Acc) EUR

Templeton Frontier Markets (A Acc) USD

Templeton Frontier Markets (N Acc) EUR

Templeton Frontier Markets (N Acc) EUR-H1

Templeton Frontier Markets (N Acc) PLN-H1

Templeton Global (A Acc) USD

Templeton Global (N Acc) USD

Templeton Global Balanced (A Acc) EUR

Templeton Global Balanced (N Acc) EUR

Templeton Global Bond (A Acc) CHF-H1

Templeton Global Bond (A Acc) EUR

Templeton Global Bond (A Acc) EUR-H1

Templeton Global Bond (A Acc) USD

Templeton Global Bond (A Mdis) EUR-H1

Templeton Global Bond (N Acc) EUR

Templeton Global Bond (N Acc) EUR-H1

Templeton Global Bond (N Acc) PLN-H1

Templeton Global Bond (N Acc) USD

Templeton Global Bond (N Mdis) USD

Templeton Global Bond (Euro) (A Acc) EUR

Templeton Global Bond (Euro) (N Acc) EUR

Templeton Global High Yield (A Acc) USD

Templeton Global High Yield (N Acc) EUR

Templeton Global Smaller Companies (N Acc) USD

Templeton Global Total Return (A Acc) CHF-H1

Templeton Global Total Return (A Acc) EUR-H

Templeton Global Total Return (A Acc) PLN-H1

Templeton Global Total Return (A Acc) USD

Templeton Global Total Return (N Acc) EUR-H1

Templeton Global Total Return (N Acc) USD

Templeton Growth (Euro) (A acc) EUR

Templeton Growth (Euro) (N Acc) EUR

Templeton Korea (A Acc) USD

Templeton Korea (N Acc) USD

Templeton Latin America (A Acc) USD

Templeton Latin America (N Acc) EUR

Templeton Latin America (N Acc) PLN-H1

Templeton Latin America (N Acc) USD

Templeton Thailand (A Acc) USD

Templeton Thailand (N Acc) USD

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Schroder International Selection Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami:

Asia Pacific Property Securities (A1 Acc) USD

Asian Convertible Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Asian Convertible Bond (A1 Acc) PLN Hedged

Asian Convertible Bond (A1 Acc) USD

Asian Equity Yield (A1 Acc) USD

Asian Opportunities (A1 Acc) EUR

Asian Opportunities (A1 Acc) PLN Hedged

Asian Opportunities (A1 Acc) USD

Asian Smaller Companies (A1 Acc) USD

Asian Total Return (A1 Acc) EUR Hedged

Asian Total Return (A1 Acc) PLN Hedged

Asian Total Return (A1 Acc) USD

BRIC (Brazil, Russia, India, China) (A1 Acc) EUR

BRIC (Brazil, Russia, India, China) (A1 Acc) USD

China Opportunities (A1 Acc) USD

Emerging Asia (A1 Acc) EUR

Emerging Asia (A1 Acc) USD

Emerging Europe (A1 Acc) EUR

Emerging Europe (A1 Acc) USD

Emerging Market Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Emerging Market Bond (A1 Acc) USD

Emerging Market Bond (A1 Dis) USD

Emerging Market Corporate Bond (A1 Acc) USD

Emerging Market Corporate Bond Hedged (A1 Acc) EUR

Emerging Markets (A1 Acc) EUR

Emerging Markets (A1 Acc) USD

Emerging Markets Debt Absolute Return (A1 Acc) EUR Hedged

Emerging Markets Debt Absolute Return (A1 Acc) PLN Hedged

Emerging Markets Debt Absolute Return (A1 Acc) USD

Emerging Multi-Asset Income (A Dis EUR) Hedged

Emerging Multi-Asset Income (A1 Acc) USD

Emerging Multi-Asset Income (A1 Dis PLN) Hedged

Emerging Multi-Asset Income (A1 USD) Dis

Euro Bond ( A1 Acc) EUR

EURO Corporate Bond (A1 Acc) EUR

Euro Credit Absolute Return (A Acc) EUR

Euro Credit Absolute Return (A Dis) EUR

Euro Credit Conviction (A Acc) EUR

Euro Credit Conviction (A Acc) PLN Hedged

EURO Equity (A Acc) USD Hedged

EURO Equity (A1 Acc) EUR

EURO Equity (A1 Acc) PLN Hedged

EURO Government Bond (A1 Acc) EUR

Euro High Yield (A Acc) EUR

Euro Liquidity (A1 Acc) EUR

European Dividend Maximiser (A1 Dis) EUR

European Diviidend Maximiser (A1 Acc) EUR

European Equity Absolute Retrun (A Acc) EUR

European Equity Absolute Return (A1 Acc) USD Hedged

European Equity Alpha (A1 Acc) EUR

European Smaller Companies (A Acc) USD Hedged

European Smaller Companies (A1 Acc) EUR

European Smaller Companies (A1 Acc) USD

European Special Situations (A1 Acc) EUR

European Total Return (A1 Acc) EUR

Frontier Markets Equity (A1 Acc) PLN Hedged

Frontier Markets Equity (A1 Acc) USD

Global Climate Change Equity (A1 Acc) EUR

Global Climate Change Equity (A1 Acc) EUR Hedged

Global Climate Change Equity (A1 Acc) USD

Global Convertible Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Global Convertible Bond (A1 Acc) USD

Global Corporate Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Global Corporate Bond (A1 Acc) USD

Global Corporate Bond (A1 Dis) EUR Hedged

Global Corporate Bond (A1 Dis) USD

Global Credit Income (A Acc) USD

Global Credit Income (A USD) Dis

Global Credit Income EUR Hedged (A Acc) EUR

Global Credit Income EUR Hedged (A EUR) Dis

Global Diversified Growth (A1 Acc) EUR

Global Diversified Growth (A1 Acc) PLN Hedged

Global Diversified Growth (A1 Acc) USD Hedged

Global Dividend Maximiser (A Dis) EUR Hedged

Global Dividend Maximiser (A1 Acc) USD

Global Dividend Maximiser (A1 Dis) EUR Hedged

Global Dividend Maximiser (A1 Dis) PLN Hedged

Global Dividend Maximiser (A1 Dis) USD

Global Dynamic Balanced (A1 Acc) EUR

Global Emerging Market Opportunities (A1 Acc) EUR

Global Emerging Market Opportunities (A1 Acc) PLN Hedged

Global Emerging Market Opportunities (A1 Acc) USD

Global Emerging Markets Smaller Companies (A USD) Acc

Global Energy (A1 Acc) EUR

Global Energy (A1 Acc) USD

Global Energy Hedged (A Acc) EUR

Global Equity (A1 Acc) PLN Hedged

Global Equity Alpha (A1 Acc) EUR

Global Equity Alpha (A1 Acc) USD

Global Equity USD (A1 Acc) EUR

Global Gold (A Acc) EUR Hedged

Global Gold (A Acc) PLN Hedged

Global Gold (A Dis) USD

Global Gold (A1 Acc) USD

Global High Income Bond (A Acc) USD

Global High Income Bond (A Dis) USD

Global High Income Bond (A1 Acc) PLN Hedged

Global High Income Bond (A1 Acc) USD

Global High Income Bond (A1 Dis) EUR Hedged

Global High Income Bond (A1 Dis) USD

Global High Income Bond Hedged (A Acc) EUR

Global High Yield (A1 Acc) EUR Hedged

Global High Yield (A1 Acc) USD

Global High Yield (A1 Dis) EUR Hedged

Global High Yield (A1 Dis) USD

Global Inflation Linked Bond (A1 Acc) EUR

Global Inflation Linked Bond (A1 Acc) USD Hedged

Global Managed Currency (A1 Acc) USD

Global Multi Credit (A1 Acc) PLN Hedged

Global Multi Credit (A1 Acc) USD

Global Multi Credit (A1 Dis) USD

Global Multi Credit EUR (A Acc) EUR Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Acc) EUR Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Acc) USD

Global Multi-Asset Income (A1 Dis) EUR Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Dis) PLN Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Dis) USD

Global Property Securities (A1 Acc) EUR Hedged

Global Property Securities (A1 Acc) USD

Global Smaller Companies (A1 Acc) EUR

Global Smaller Companies (A1 Acc) USD

Global Sustainable Growth (A Acc) EUR Hedged

Global Sustainable Growth (A Acc) USD

Global Target Return (A Acc) USD

Global Target Return (A1 Acc) PLN Hedged

Global Unconstrained Bond (A Acc) EUR Hedged

Global Unconstrained Bond (A Acc) USD

Indian Opportunities (A Acc) USD

Indian Opportunities (A1 Acc) PLN Hedged

Japanese Equity (A1 Acc) EUR Hedged

Japanese Equity (A1 Acc) USD

Japanese Equity (A1 Acc) USD Hedged

Japanese Opportunities (A1 Acc) EUR Hedged 

Japanese Opportunities (A1 Acc) USD Hedged

Japanese Smaller Companies (A1 Acc) EUR

Japanese Smaller Companies (A1 Acc) USD

Latin American (A1 Acc) EUR

Latin American (A1 Acc) USD

Middle East (A1 Acc) EUR

Middle East (A1 Acc) USD

QEP Global Active Value (A1 Acc) USD

QEP Global Emerging Markets (A1 Acc) USD

QEP Global Equity Market Neutral (A Acc) USD

QEP Global Equity Market Neutral EUR Hedged (A Acc) EUR

Strategic Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Strategic Bond (A1 Acc) USD

Strategic Bond (A1 Dis) EUR Hedged

Taiwanese Equity (A1 Acc) USD

US Dollar Bond (A1 Acc) USD

US Dollar Bond (A1 Dis) EUR Hedged

US Dollar Bond (A1 Dis) USD

US Dollar Liquidity (A1 Acc) USD

US Equity Alpha (A1 Acc) USD

US Large Cap (A1 Acc) EUR Hedged

US Large Cap (A1 Acc) USD

US Small & Mid-Cap Equity (A1 Acc) EUR

US Small & Mid-Cap Equity (A1 Acc) EUR Hedged

US Small & Mid-Cap Equity (A1 Acc) USD

US Smaller Companies (A1 Acc) USD

Wealth Preservation EUR (A1 Acc) EUR

 

Powrót do Funduszy Otwartych