Fundusze inwestycyjne otwarte są instytucjami zbiorowego inwestowania i stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu, by samodzielnie lokować swoje środki pieniężne w papiery wartościowe. Nabywając prawo do udziałów w aktywach takiego funduszu otwartego, czyli jednostki lub  tytuły uczestnictwa, korzystamy z doświadczenia i eksperckiej wiedzy zarządzających funduszem

Fundusze otwarte są jedną z najpopularniejszych i łatwo dostępnych form inwestowania, pozwalającą na osiąganie atrakcyjnych zysków przy zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka i dostosowania go do akceptowalnego przez inwestora poziomu.

Pełna informacja o instrumencie finansowym i ryzyku z nim związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


OFERTA DI XELION

Na ofertę DI Xelion składa się szeroki wachlarz funduszy renomowanych polskich i zagranicznych instytucji finansowych, zdywersyfikowanych pod względem stopnia ryzyka, horyzontu, przedmiotu oraz waluty inwestycji. DI Xelion nie zarządza funduszami inwestycyjnymi, co umożliwia Klientom pełną przejrzystość oraz obiektywny dobór funduszy do swojego portfela.

 

System PLATFORMAZaloguj się


Dbamy o czas i komfort swoich Klientów! Dlatego stworzyliśmy System Platforma, który pozwala na bieżące monitorowanie inwestycji prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion oraz stanowi wygodną formę obsługi zleceń dotyczących funduszy otwartych pozwalającą na akceptację złożonej dyspozycji za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji.

Informacje dotyczące zasad obsługi zleceń, informacje dotyczące Administratorów Danych i dostępności funduszy w systemie Platforma dostępne są w sekcji System Platforma.

 

 

Prospekty informacyjne

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

Powrót do Funduszy Otwartych

Kluczowe informacje dla inwestorów

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Pekao TFI S.A.

Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (A) PLN

Pekao Dynamicznych Spółek (A) PLN

Pekao Megatrendy (A) PLN

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (A) PLN

Pekao Obligacji Plus (A) PLN

Pekao Konserwatywny (A) PLN

Pekao Konserwatywny Plus (A) PLN

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (A) PLN

Pekao Stabilnego Wzrostu (A) PLN

Pekao Zrównoważony (A) PLN

 

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN

Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN

Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych PLN

Pekao Dłużny Aktywny PLN

Pekao Dochodu USD

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN

Pekao Ekologiczny

Pekao Spokojna Inwestycja PLN

Pekao Obligacji i Dochodu PLN

Pekao Obligacji Samorządowych PLN

Pekao Obligacji Strategicznych PLN

Pekao Surowców i Energii PLN

 

Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem:

Pekao Kompas PLN

Pekao Strategii Globalnej PLN

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN

Pekao Startegii Globalnej - dynamiczny PLN

 

Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji Amerykańskich (A) PLN, USD

Pekao Akcji Europejskich (A) PLN, EUR

Pekao Obligacji Dolarowych Plus (A) PLN, USD

Pekao Obligacji Europejskich Plus (A) PLN, EUR

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (A) PLN, USD

 

Fundusze inwestycyjne otwarte

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (A) PLN

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Franklin Elastycznego Dochodu

Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Franklin Zmiennej Alokacji

 

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock Global Funds z wydzielonymi subfunduszami:

BGF Asia Pacific Equity Income A2 GBP

BGF Asian Dragon A EUR

BGF Asian Dragon A USD

BGF Asian Dragon A2 GBP

BGF Asian Dragon E EUR

BGF Asian Dragon E USD

BGF Asian Dragon Hedged A PLN

BGF Asian Tiger Bond A USD

BGF Asian Tiger Bond E USD

BGF Asian Tiger Bond E2 EUR

BGF Asian Tiger Bond Hedged E EUR

BGF China A USD

BGF China Bond A2 USD

BGF China Hedged E EUR

BGF Continental European Flexible A2 EUR

BGF Continental European Flexible E2 EUR

BGF Emerging Europe A EUR

BGF Emerging Europe A USD

BGF Emerging Europe E EUR

BGF Emerging Europe E USD

BGF Emerging Markets Bond A USD

BGF Emerging Markets Bond E EUR

BGF Emerging Markets Bond E USD

BGF Emerging Markets Bond Hedged A2 GBP

BGF Emerging Markets E EUR

BGF Emerging Markets E USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond E EUR

BGF Emerging Markets Local Currency Bond E USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged A PLN

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged A2 EUR

BGF ESG Multi-Asset E EUR

BGF Euro Bond A USD

BGF Euro Bond E EUR

BGF Euro Bond E USD

BGF Euro Bond Hedged A PLN

BGF Euro Corporate Bond E EUR

BGF Euro Corporate Bond Hedged A2 GBP

BGF Euro Reserve A EUR

BGF Euro Reserve E EUR

BGF Euro Short Duration Bond A EUR

BGF Euro Short Duration Bond E EUR

BGF Euro-Markets Hedged A2 GBP

BGF European A EUR

BGF European E EUR

BGF European Equity Income A EUR

BGF European Focus E EUR

BGF European Hedged A2 GBP

BGF European Special Situations A EUR

BGF European Special Situations E EUR

BGF European Special Situations E USD

BGF European Special Situations Hedged A2 GBP

BGF European Value A2 GBP

BGF European Value E EUR

BGF Fixed Income Global Opp. Hedged A EUR

BGF Fixed Income Global Opp. Hedged A PLN

BGF Fixed Income Global Opp. Hedged E EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities A USD

BGF Fixed Income Global Opportunities E EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities E USD

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged A2 GBP

BGF Global Allocation A EUR

BGF Global Allocation A USD

BGF Global Allocation E EUR

BGF Global Allocation E USD

BGF Global Allocation Hedged A EUR

BGF Global Allocation Hedged A PLN

BGF Global Allocation Hedged A2 GBP

BGF Global Allocation Hedged E EUR

BGF Global Allocation Hedged E PLN

BGF Global Corporate Bond E USD

BGF Global Corporate Bond Fund A2 USD

BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR - LU0297942434

BGF Global Corporate Bond Hedged E EUR

BGF Global Dynamic Equity A2 USD

BGF Global Equity Income A USD

BGF Global Equity Income A2 EUR

BGF Global Equity Income E2 EUR

BGF Global Equity Income E2 USD

BGF Global Equity Income Hedged A EUR

BGF Global Equity Income Hedged A PLN

BGF Global Government Bond A2 USD

BGF Global Government Bond E USD

BGF Global Government Bond Hedged E EUR

BGF Global High Yield Bond A2 USD

BGF Global High Yield Bond E EUR

BGF Global High Yield Bond E USD

BGF Global High Yield Bond Hedged A EUR

BGF Global High Yield Bond Hedged A PLN

BGF Global High Yield Bond Hedged A2 GBP

BGF Global High Yield Bond Hedged E EUR

BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD

BGF Global Inflation Linked Bond Hedged E2 EUR

BGF Global Long-Horizon Equity A2 USD

BGF Global Long-Horizon Equity E EUR

BGF Global Long-Horizon Equity E USD

BGF Global SmallCap A2 EUR

BGF India A EUR

BGF India A USD

BGF India E EUR

BGF India E USD

BGF Japan Flexible Equity A USD

BGF Japan Flexible Equity A2 EUR

BGF Japan Flexible Equity E EUR

BGF Japan Flexible Equity E USD

BGF Japan Flexible Equity Hedged A2 EUR

BGF Japan Flexible Equity Hedged E EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities E EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities E USD

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Hedged A EUR

BGF Japan Small&MidCap Opps A2 EUR

BGF Latin American A EUR

BGF Latin American A GBP

BGF Latin American A USD

BGF Latin American E EUR

BGF Latin American E GBP

BGF Latin American E USD

BGF Latin American Hedged A PLN

BGF Nutrition A USD

BGF Nutrition E EUR

BGF Nutrition Hedged A PLN

BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR

BGF Sustainable Energy Fund A2 USD

BGF Sustainable Energy Fund E EUR

BGF Sustainable Energy Fund E USD

BGF United Kingdom Class E EUR

BGF United Kingdom Class E GBP

BGF US Basic Value A USD

BGF US Basic Value A2 GBP

BGF US Basic Value E EUR

BGF US Basic Value E USD

BGF US Basic Value Hedged A2 EUR

BGF US Basic Value Hedged E EUR

BGF US Dollar Bond E USD

BGF US Dollar Bond Fund A2 USD

BGF US Dollar High Yield Bond E EUR

BGF US Dollar High Yield Bond E USD

BGF US Dollar Reserve A USD

BGF US Dollar Reserve E USD

BGF US Dollar Reserve Hedged E GBP

BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund USD A

BGF US Flexible Equity A EUR

BGF US Flexible Equity A2 USD

BGF US Flexible Equity E EUR

BGF US Flexible Equity E USD

BGF US Flexible Equity Hedged E EUR

BGF US Government Mortgage A2 USD

BGF US Government Mortgage E EUR

BGF US Government Mortgage E USD

BGF US Growth A2 EUR

BGF US Small & MidCap Opps A EUR

BGF US Small&MidCap Opps E EUR

BGF US Small&MidCap Opps E USD

BGF World Bond A USD

BGF World Bond E EUR

BGF World Bond E USD

BGF World Bond Hedged A EUR

BGF World Bond Hedged A2 GBP

BGF World Energy A EUR

BGF World Energy A USD

BGF World Energy E EUR

BGF World Energy E USD

BGF World Energy Hedged E EUR

BGF World Financials A EUR

BGF World Financials A2 USD

BGF World Financials E EUR

BGF World Financials E USD

BGF World Gold A EUR

BGF World Gold A USD

BGF World Gold E EUR

BGF World Gold E USD

BGF World Gold Hedged A PLN

BGF World Gold Hedged A2 EUR

BGF World Gold Hedged E EUR

BGF World Healthscience A EUR

BGF World Healthscience A USD

BGF World Healthscience E EUR

BGF World Healthscience E USD

BGF World Healthscience Fund A2 EUR Hedged

BGF World Mining A EUR

BGF World Mining A USD

BGF World Mining E EUR

BGF World Mining E USD

BGF World Mining Hedged A EUR

BGF World Mining Hedged A PLN

BGF World Mining Hedged E EUR

BGF World Technology A USD

BGF World Technology A2 EUR

BGF World Technology A2 GBP

BGF World Technology E EUR

BGF World Technology E USD

BlackRock Emerging Markets A EUR

BlackRock Emerging Markets A USD

Fidelity Funds

Fidelity Funds z wydzielonymi subfunduszami:

FF Absolute Return Global Equity A-ACC PLN (PLN/USD hedged)

FF ASEAN Fund A ACC USD   

FF Asia Pacific Dividend Fund USD A MINC(G)    

FF Emerging Market Debt Fund USD A MINC(G)    

FF Global Low Volatility Equity Fund USD A ACC    

FF Global Multi Asset Income Fund Hedged EUR A QINC(G)    

FF Global Property Fund A ACC USD   

FF America Fund A ACC EUR  

FF America Fund A ACC EUR (hedged)  

FF America Fund A ACC PLN (hedged)  

FF America Fund A ACC USD  

FF Sustainable US Equity Fund A ACC EUR  

FF American Growth Fund A ACC EUR (hedged)  

FF American Growth Fund A ACC USD  

FF Sustainable Asia Equity Fund A ACC USD  

FF Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A ACC USD  

FF Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A MCDIST(G) USD  

FF Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A MINC(G) USD  

FF Asia Pacific Opportunities Fund A ACC EUR  

FF Asian Bond Fund A ACC USD  

FF Asian High Yield Fund A ACC EUR  

FF Asian High Yield Fund A ACC USD  

FF Asian High Yield Fund A MINC(G) USD  

FF Asian Smaller Companies Fund A ACC EUR  

FF Asian Smaller Companies Fund A ACC USD  

FF Asian Special Situations Fund A ACC EUR  

FF Asian Special Situations Fund A ACC USD  

FF Asia Pacific Strategic Income Fund A Acc USD   

FF China Consumer Fund A ACC EUR  

FF China Consumer Fund A ACC USD  

FF China Focus Fund A ACC EUR  

FF China High Yield Fund A ACC USD  

FF China High Yield Fund A MINC(G) USD (hedged)  

FF China Innovation Fund A ACC EUR  

FF China RMB Bond Fund A ACC EUR  

FF China RMB Bond Fund A ACC USD  

FF Emerging Asia Fund A ACC EUR  

FF Emerging Asia Fund A ACC PLN (hedged)  

FF Emerging Asia Fund A ACC USD  

FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A ACC EUR  

FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A ACC PLN (hedged)  

FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A ACC USD  

FF Emerging Market Corporate Debt Fund A ACC USD  

FF Emerging Market Debt Fund A HMDIST(G) PLN (hedged)  

FF Emerging Market Debt Fund A MDIST EUR  

FF Emerging Market Debt Fund A ACC EUR  

FF Emerging Market Debt Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Emerging Market Debt Fund A ACC USD  

FF Emerging Market Local Currency Debt Fund A ACC USD  

FF Emerging Market Total Return Debt Fund A ACC USD  

FF Sustainable Emerging Markets Equity Fund A ACC USD  

FF Emerging Markets Fund A ACC EUR  

FF Emerging Markets Fund A ACC USD  

FF Sustainable Europe Equity Fund A ACC EUR  

FF Euro Bond Fund A ACC EUR  

FF Sustainable Euro Cash Fund A ACC EUR 

FF Euro Corporate Bond Fund A ACC EUR  

FF Euro Short Term Bond Fund A ACC EUR  

FF Euro Stoxx50 Fund A ACC EUR  

FF European Dividend Fund A ACC EUR  

FF European Dividend Fund A MINC(G) EUR  

FF European Dynamic Growth Fund A ACC EUR  

FF European Dynamic Growth Fund A ACC PLN (hedged)  

FF Sustainable Eurozone Equity Fund A ACC EUR  

FF European Growth Fund A ACC EUR  

FF European Growth Fund A ACC USD (hedged)  

FF European High Yield Fund A ACC EUR  

FF European High Yield Fund A ACC PLN (hedged)  

FF European High Yield Fund A ACC USD (hedged)  

FF European High Yield Fund A MINC(G) USD (hedged)  

FF European High Yield Fund A MINC EUR  

FF European Larger Companies Fund A ACC EUR  

FF European Smaller Companies Fund A ACC EUR  

FF Flexible Bond Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Germany Fund A ACC EUR  

FF Sustainable Future Connectivity Fund A ACC Euro  

FF Sustainable Consumer Brands Fund A ACC USD  

FF Global Corporate Bond Fund A ACC EUR  

FF Global Corporate Bond Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Sustainable Demographics Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Sustainable Demographics Fund A ACC USD  

FF Global Dividend Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Global Dividend Fund A ACC USD  

FF Global Dividend Fund A HMDIST(G) PLN (hedged)  

FF Global Dividend Fund A MINC(G) EUR  

FF Global Dividend Fund A MINC(G) USD  

FF Global Dividend Fund A MINC(G) USD (hedged)  

FF Global Financial Services Fund A ACC EUR  

FF Global Financial Services Fund A ACC USD (hedged)  

FF Global Focus Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Global Focus Fund A ACC USD  

FF Sustainable Global Health Care Fund A ACC EUR  

FF Sustainable Global Health Care Fund A ACC USD  

FF Global High Yield Fund A ACC USD  

FF Global High Yield Fund A MINC EUR (hedged)  

FF Global Income Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Global Income Fund A ACC USD  

FF Global Industrials Fund A DIST EUR  

FF Global Inflation Linked Bond Fund A ACC EUR (hedged) 

FF Global Inflation Linked Bond Fund A ACC USD 

FF Global Low Volatility Equity Fund A MINC(G) USD  

FF Global Multi Asset Income Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Global Multi Asset Income Fund A ACC PLN (PLN USD hedged) 

FF Global Multi Asset Income Fund A ACC USD  

FF Global Multi Asset Income Fund A HMDIST(G) PLN (PLN USD hedged) 

FF Global Multi Asset Income Fund A MDIST EUR  

FF Global Multi Asset Income Fund A MINC(G) USD  

FF Global Multi Asset Defensive Fund A ACC EUR  

FF Global Multi Asset Growth & Income Fund A ACC EUR  

FF Global Multi Asset Growth & Income Fund A ACC EUR (EUR USD hedged) 

FF Global Property Fund A ACC EUR  

FF Sustainable Strategic Bond Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Sustainable Strategic Bond Fund A ACC PLN (hedged)  

FF Sustainable Strategic Bond Fund A ACC USD  

FF Global Technology Fund A ACC EUR  

FF Global Technology Fund A ACC USD  

FF Global Technology Fund A ACC USD (hedged)  

FF Sustainable Global Dividend Plus Fund A (Acc) EUR   

FF Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A ACC USD  

FF Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A MINC(G) USD  

FF Iberia Fund A ACC EUR  

FF India Focus Fund A DIST USD  

FF Global Bond Fund A ACC EUR (hedged)  

FF Global Bond Fund A ACC USD  

FF Italy Fund A ACC EUR  

FF Japan Value Fund A ACC EUR  

FF Nordic Fund A ACC EUR  

FF Nordic Fund A ACC USD (hedged)  

FF Pacific Fund A ACC EUR  

FF SMART Global Defensive Fund A ACC EUR  

FF SMART Global Defensive Fund A ACC EUR (EUR USD hedged) 

FF SMART Global Defensive Fund A ACC USD  

FF Global Multi Asset Dynamic Fund A ACC EUR  

FF Global Multi Asset Dynamic Fund A ACC EUR (EUR USD hedged) 

FF Global Multi Asset Dynamic Fund A ACC USD  

FF Sustainable Water & Waste Fund A ACC EUR  

FF Sustainable Water & Waste Fund A ACC EUR (EUR USD hedged) 

FF Sustainable Water & Waste Fund A ACC USD  

FF US Dollar Bond Fund A ACC PLN (hedged)  

FF US Dollar Bond Fund A ACC USD  

FF US Dollar Bond Fund A MDIST USD  

FF Sustainable US Dollar Cash Fund A ACC USD 

FF US High Yield Fund A ACC EUR  

FF US High Yield Fund A ACC USD  

FF US High Yield Fund A MINC USD  

FF World Fund A ACC USD  

FF FIRST All Country World Fund A ACC EUR    

FF Sustainable Water & Waste Fund A ACC PLN (PLN USD hedged)

FF China High Yield Fund A ACC EUR (EUR USD hedged)  

FF Absolute Return Global Equity Fund EUR A PF ACC (hedged) 

FF Absolute Return Global Equity Fund USD A PF ACC 

FF Absolute Return Global Fixed Income Fund EUR USD A ACC (hedged)  

FF Absolute Return Global Fixed Income Fund USD A ACC  

FF Asia Pacific Opportunities Fund USD A ACC   

FF Asian Bond Fund PLN A ACC   

FF Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A MDIST  

FF Emerging Market Corporate Debt Fund USD A MINC(G)  

FF Sustainable Future Connectivity Fund USD A ACC  

FF Sustainable Climate Bond Fund EUR A ACC (hedged)  

FF Sustainable Climate Bond Fund USD A ACC  

FF Sustainable Global Equity Income Fund EUR A ACC  

FF Latin America Fund USD A ACC  

FF Latin America Fund EUR A ACC  

FF Sustainable Consumer Brands Fund EUR A ACC  

FF Sustainable Demographics Fund PLN A ACC (PLN USD hedged)  

FF Sustainable Multi Asset Income Fund EUR A ACC (EUR USD hedged)  

FF Japan Value Fund Hedged USD A ACC  

FF Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged EUR A ACC  

FF Sustainable Future Connectivity Fund A ACC PLN (PLN USD hedged) 

FF Sustainable Asia Equity Fund EUR A ACC    

FF Global Thematic Opportunities Fund EUR A ACC  

FF Global Thematic Opportunities Fund USD A ACC  

FF Emerging Market Local Currency Debt Fund A ACC EUR 

FF Global Inflation Linked Bond Fund A ACC PLN (hedged)

FF Sustainable Japan Equity Fund A ACC EUR 

FF Sustainable Japan Equity Fund A ACC USD (hedged) 

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami:

Franklin Biotechnology Discovery A CHF-H1

Franklin Biotechnology Discovery A EUR-H1 

Franklin Biotechnology Discovery A USD 

Franklin Biotechnology Discovery (N Acc) PLN-H1

Franklin Biotechnology Discovery N USD 

Franklin Disruptive Commerce N (Acc) USD

Franklin Diversified Balanced N EUR 

Franklin Euro High Yield A EUR 

Franklin Euro High Yield N EUR 

Franklin Euro Short Duration Bond A EUR 

Franklin Euro Short Duration Bond N EUR 

Franklin European Dividend A EUR 

Franklin European Dividend N EUR 

Franklin European Dividend N PLN-H1 

Franklin European Growth A USD 

Franklin European Growth N EUR 

Franklin European Growth N USD 

Franklin European Small-Mid Cap Growth A EUR 

Franklin European Total Return A EUR

Franklin European Total Return N EUR 

Franklin European Total Return N PLN-H1 

Franklin Flexible Alpha Bond - A (acc) USD

Franklin Genomic Advancements N (Acc) USD

Franklin Global Aggregate Bond N EUR 

Franklin Global Aggregate Bond N USD 

Franklin Global Convertible Securities A CHF-H1

Franklin Globalamental Strategies A EUR-H1 

Franklin Globalamental Strategies A USD 

Franklin Globalamental Strategies N EUR 

Franklin Globalamental Strategies N USD 

Franklin Globalamental Strategies A EUR

Franklin Globalamental Strategies N PLN-H1 

Franklin Global Growth A EUR 

Franklin Global Growth N EUR 

Franklin Global Growth N USD 

Franklin Global Income A (Acc) USD

Franklin Global Multi-Asset Income A (Mdis) EUR

Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1

Franklin Global Multi-Asset Income N EUR 

Franklin Global Real Estate A EUR-H1 

Franklin Global Real Estate A USD

Franklin Global Real Estate N EUR-H1 

Franklin Global Real Estate N USD 

Franklin Gold & Precious Metal A EUR

Franklin Gold & Precious Metals A EUR-H1 

Franklin Gold & Precious Metals A USD 

Franklin Gold & Precious Metals N EUR 

Franklin Gold & Precious Metals N USD 

Franklin Gulf Wealth Bond A CHF-H1

Franklin Gulf Wealth Bond A USD 

Franklin Gulf Wealth Bond N PLN - H1

Franklin Gulf Wealth Bond N USD

Franklin High Yield A USD 

Franklin High Yield N Mdis USD 

Franklin High Yield N USD 

Franklin Income A (Mdis) USD

Franklin Income N (Acc) PLN-H1

Franklin India A EUR

Franklin India A USD 

Franklin India N EUR 

Franklin India N PLN-H1 

Franklin India N USD 

Franklin Innovation N USD 

Franklin Intelligent Machines N (Acc) USD

Franklin Japan A EUR 

Franklin Japan A USD

Franklin Japan N USD 

Franklin Japan N EUR 

Franklin K2 Alternative Strategies A CHF-H1

Franklin K2 Alternative Strategies A EUR-H1 

Franklin K2 Alternative Strategies A USD 

Franklin K2 Alternative Strategies N EUR-H1 

Franklin K2 Alternative Strategies N PLN-H1 

Franklin K2 Alternative Strategies N USD 

Franklin MENA A USD 

Franklin MENA N EUR-H1 

Franklin MENA N USD 

Franklin Mutual European A EUR 

Franklin Mutual European N EUR 

Franklin Mutual Global Discovery N EUR 

Franklin Mutual Global Discovery N USD 

Franklin Natural Resources A USD 

Franklin Natural Resources N EUR 

Franklin Natural Resources N PLN-H1 

Franklin NextStep Conservative A (Acc) USD

Franklin NextStep Conservative A PLN-H1

Franklin NextStep Growth A PLN-H1

Franklin NextStep Moderate A PLN-H1 

Franklin Strategic Income A Qdis PLN-H1 

Franklin Technology A USD 

Franklin Technology N PLN-H1 

Franklin Technology N USD 

Franklin U.S. Government A (Acc) PLN-H1

Franklin U.S. Government N USD 

Franklin U.S. Opportunities A CHF-H1

Franklin U.S. Opportunities A EUR 

Franklin U.S. Opportunities N EUR 

Franklin U.S. Opportunities N EUR-H1 

Franklin U.S. Opportunities N PLN-H1 

Franklin U.S. Opportunities N USD 

Franklin U.S.Opportunities A USD 

Franklin UK Equity Income A (Qdis) USD

Franklin UK Equity Income N USD

Franklin US Dollar Short-Term Money Market A USD 

Franklin US Low Duration A USD 

Templeton Asian Bond A CHF-H1 

Templeton Asian Bond N USD 

Templeton Asian Growth A EUR 

Templeton Asian Growth A EUR-H1 

Templeton Asian Growth A USD 

Templeton Asian Growth N EUR 

Templeton Asian Growth N EUR-H1 

Templeton Asian Growth N PLN-H1 

Templeton Asian Growth N USD 

Templeton Asian Smaller Companies A EUR 

Templeton Asian Smaller Companies A USD 

Templeton Asian Smaller Companies N EUR 

Templeton Asian Smaller Companies N USD 

Templeton BRIC A EUR 

Templeton BRIC A USD 

Templeton BRIC N EUR 

Templeton BRIC N USD 

Templeton China A USD 

Templeton China A-Shares A USD

Templeton China N USD 

Templeton Eastern Europe A EUR 

Templeton Eastern Europe N EUR 

Templeton Emerging Markets Bond A USD 

Templeton Emerging Markets Bond N Mdis USD 

Templeton Emerging Markets Bond N Qdis PLN-H1 

Templeton Emerging Markets Bond N USD 

Templeton Emerging Markets Dynamic Income N EUR-H1 

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond A (Acc) USD

Templeton Emerging Markets Smaller Companies A EUR 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies A USD 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies N USD 

Templeton Emerging Markets Sustainability N EUR

Templeton Emerging Markets Sustainability N USD

Templeton Euroland A EUR 

Templeton Euroland N EUR 

Templeton European Small-Mid Cap N Acc EUR 

Templeton Frontier Markets A EUR 

Templeton Frontier Markets A USD 

Templeton Frontier Markets N EUR 

Templeton Frontier Markets N EUR-H1 

Templeton Frontier Markets N PLN-H1 

Templeton Global A USD 

Templeton Global Balanced A EUR 

Templeton Global Balanced N EUR 

Templeton Global Bond A CHF-H1 

Templeton Global Bond A EUR

Templeton Global Bond A EUR 

Templeton Global Bond A EUR-H1 

Templeton Global Bond A Mdis EUR-H1 

Templeton Global Bond A USD 

Templeton Global Bond N EUR

Templeton Global Bond N EUR 

Templeton Global Bond N EUR-H1 

Templeton Global Bond N Mdis USD 

Templeton Global Bond N PLN-H1 

Templeton Global Bond N USD 

Templeton Global Climate Change A EUR

Templeton Global Climate Change A USD-H1 

Templeton Global Climate Change N PLN-H1

Templeton Global High Yield A USD 

Templeton Global High Yield N EUR 

Templeton Global N USD 

Templeton Global Smaller Companies N USD 

Templeton Global Total Return A (Mdis) USD

Templeton Global Total Return A CHF-H1 

Templeton Global Total Return A EUR-H1 

Templeton Global Total Return A PLN-H1 

Templeton Global Total Return A USD 

Templeton Global Total Return N EUR-H1 

Templeton Global Total Return N USD 

Templeton Growth A EUR

Templeton Growth N EUR

Templeton Latin America A USD 

Templeton Latin America N PLN-H1 

Templeton Latin America N USD 

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Schroder International Selection Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami:

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc USD

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc USD

Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc USD

Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc EUR

Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc USD

Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc USD

Schroder ISF BRIC A1 Acc EUR

Schroder ISF BRIC A1 Acc USD

Schroder ISF China Opportunities A1 Acc USD

Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Absolute Return A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc EUR

Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD

Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR

Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD

Schroder ISF Inflation Plus EUR A1 Acc EUR

Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc EUR

Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc USD

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD

Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Acc EUR

Schroder ISF Euro Equity A1 Acc EUR

Schroder ISF European Value A1 Acc EUR

Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc EUR

Schroder ISF European Smaller Companies A1 Acc USD

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc USD

Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc USD

Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc USD

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc USD

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc USD Hedged

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD

Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc USD

Schroder ISF Global High Yield A1 Acc USD

Schroder ISF Global High Yield A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD Hedged

Schroder ISF Global Cities A1 Acc USD

Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc USD

Schroder ISF Greater China A1 Acc USD

Schroder ISF Indian Equity A1 Acc USD

Schroder ISF Latin American A1 Acc USD

Schroder ISF Latin American A1 Acc EUR

Schroder ISF Qep Global Active Value A1 Acc USD

Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc USD

Schroder ISF Taiwannese Equity A1 Acc USD

Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD

Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 Dis EUR

Schroder ISF Global Credit High Income A1 Dis EUR Hedged

Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD

Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR Hedged

Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hedged

Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR Hedged

Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 Acc EUR

Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Acc USD

Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Euro Equity A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF European Special Situations A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Credit High Income A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc USD

Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc USD Hedged

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc USD

Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis EUR

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hedged

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis EUR Hedged

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis USD

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hedged

Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc USD Hedged

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hedged

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global Equity A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A1 (Acc) USD

Schroder ISF Indian Opportunities A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A Acc USD

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged A Acc EUR

Schroder ISF Euro High Yield A Acc EUR

Schroder ISF Euro Equity Hedged A Acc USD

Schroder ISF Euro Credit Conviction Hedged A Acc PLN

Schroder ISF Euro Credit Conviction A Acc EUR

Schroder ISF Global Gold USD A1 Acc

Schroder ISF Global Gold EUR A Acc Hedged

Schroder ISF Global Gold A Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global Gold A Dis USD

Schroder ISF Euro Government Bond EUR A1 Acc

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR Hedged

Schroder ISF Euro Credit Absolute Return A Acc EUR

Schroder ISF Euro Credit Absolute Return A Dis EUR

Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc USD

Schroder ISF Global Multi Credit A Acc USD

Schroder ISF Global Credit High Income A Dis EUR Hedged

Schroder ISF Euro High Yield A Dis EUR

Schroder ISF Euro Corporate Bond A Dis EUR

Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR Hedged

Schroder ISF UK Equity A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Acc USD

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 Acc USD

Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 Acc EUR Hedged

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 Acc USD

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 Dis USD

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A1 Dis PLN

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A Dis EUR

Schroder ISF Euro Bond A1 Acc EUR

Schroder ISF Euro Liquidity A1 Acc EUR

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc USD Hedged

Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged

Schroder ISF Global Credit Income A Dis USD

Schroder ISF Global Credit Income A Acc USD

Schroder ISF Global Credit Income A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc USD

Schroder ISF Global Energy Hedged A Acc EUR

Schroder ISF Global Equity A1 Acc USD

Schroder ISF Global Credit High Income A Acc USD

Schroder ISF Global Credit High Income A Dis USD

Schroder ISF Global Credit High Income A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global Multi Credit A1 Dis USD

Schroder ISF Global Multi Credit A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc EUR

Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD

Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Target Return A Acc USD

Schroder ISF Global Target Return A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD

Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD

Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc USD

Schroder ISF US Smaller Companies A1 Acc USD

Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD

Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc EUR

Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc EUR

Schroder ISF All China Equity A Acc USD

Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis EUR

Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis USD

Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis USD

Schroder ISF China A Acc USD

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Acc USD

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 Dis USD QV

Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Dis EUR SF

Schroder ISF Euro Credit Conviction A Dis EUR

Schroder ISF European Sustainable Value A1 Dis EUR QF

Schroder ISF European Sustainable Value Hedged A1 Dis USD

Schroder ISF Global Bond Hedged A1 Dis EUR QF

Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A1 Dis EUR

Schroder ISF Global Disruption A Acc USD

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dis EUR

Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis EUR QF

Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged A1 Dis EUR

Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR Hedged A Acc EUR

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis EUR

Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD

Schroder ISF Global Energy Transition A Acc USD

Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc USD

Schroder ISF QEP Global ESG A Acc USD

Schroder ISF QEP Global ESG Ex Fossil Fuels A Acc USD

Schroder ISF Asian Opportunities A Acc EUR

Schroder ISF Global Energy Transition Hedged A Acc EUR

Schroder ISF Global Sustainable Convertible A Acc Bond EUR - LU1910163515

Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 Acc EUR - LU2080994002

Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 Acc EUR - LU2097342229

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Acc EUR - LU2097343110

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Dis EUR - LU2097343540

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 Dis EUR AV - LU2097343896

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged A Acc USD - LU2097344357

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged A Dis USD

Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc USD - LU2096785519

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 Dis EUR QV - LU2097343623

Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global Credit Income Hedged PLN A Dis QF

Schroder ISF Global Sustainable Growth Hedged PLN A1 Acc

Schroder ISF Sustainable EURO Credit Hedged PLN A Acc

Schroder ISF Global Energy Transition Hedged PLN A1 Acc

Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR

Schroder ISF Commodity A Acc USD

Schroder ISF Commodity A1 Acc USD

Schroder ISF Commodity A Acc PLN Hedged

Schroder ISF Global High Yield A Acc USD

Schroder ISF Global Target Return A Acc EUR

Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc USD

Schroder ISF European Innovators A Acc EUR

Schroder ISF Global Recovery A Acc USD

Schroder ISF Global Energy A Acc USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD MF

Schroder ISF Global Bond A1 Acc USD

Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc EUR

Schroder ISF Commodity A Acc EUR Hedged

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral Hedged A1 Acc USD

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A Acc EUR

Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc USD

Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc EUR (Russian Assets)

Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc EUR

Schroder ISF Greater China A Acc EUR

Schroder ISF US Large Cap Hedged A Acc PLN

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Acc PLN Hedged

Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Acc USD

 

 

Powrót do Funduszy Otwartych