Platforma to funkcjonalny system, który zapewnia Klientom Xelion bieżący dostęp do informacji o swoich inwestycjach prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion sp. z o.o.

W poszanowaniu dla czasu i w trosce o wygodę Klientów, DI Xelion sp. z o.o., zgodnie z regulaminami świadczenia przez DI Xelion usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, Klient ma możliwość autoryzowania w Platformie zleceń złożonych za pośrednictwem Partnera Xelion oraz możliwość składania dyspozycji z wykorzystaniem Platformy”. Szczegółowe informacje w tej sprawie zawarte są w Informacjach Podawanych do wiadomości Klientów.

 

B.

Fundusze FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS