Platforma to funkcjonalny system, który zapewnia Klientom Xelion bieżący dostęp do informacji o swoich inwestycjach prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion sp. z o.o.

W poszanowaniu dla czasu i w trosce o wygodę Klientów, DI Xelion sp. z o.o., na podstawie „Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.” wprowadził również możliwość składania zleceń i dyspozycji z wykorzystaniem Platformy.

 

Informacje Administratorów Danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH
w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(tj.: Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym o przysługujących uprawnieniach


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia/wykonania umowy z właściwym funduszem,
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści i poprawiania danych osobowych.

Administratorami danych osobowych właściwymi dla wybranego funduszu są:

1.  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, w odniesieniu do:
 
-
Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
2.
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, w odniesieniu do:
 
-
Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami,
     
3. Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, w odniesieniu do:
  - Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
     
4. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, w odniesieniu do:
  - Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
5.
Franklin Templeton International Services S.à r.l., société à responsabilité limitée, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w odniesieniu do:
 
-
Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami,
 
 
 
6.
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, w odniesieniu do:
 
-
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
7.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, w odniesieniu do:
 
-
MetLife Parasol Krajowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
MetLife Parasol Światowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
8.
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub odpowiednio Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, w odniesieniu odpowiednio do:
 
-
Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
9.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, oraz tenże fundusz, w odniesieniu do:
 
-
Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
     
10.
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, lub PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24, w odniesieniu odpowiednio do:
 
-
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku,
     
11.
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, w odniesieniu do:
 
-
Quercus Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
     
12.
Schroders Investment Management (Luxembourg) S.A., z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 5, rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w odniesieniu do:
 
-
Schroder International Selection Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami,
     
13.   
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, w odniesieniu do:
 
-
Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
 
-
Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (TOP Stabilny),
 
-
Skarbiec-TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (TOP Akcyjny),
     
14. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A oraz Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, w odniesieniu do: 
  - Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
     
15. Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, w odniesieniu do:
  - UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami,
  - UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

Informacje dotyczące dostępności funduszy

AKTUALNA LISTA FUNDUSZY, 
w zakresie i odniesieniu do których możliwe jest składanie Zleceń (w tym Zleceń otwarcia rejestru) i Dyspozycji z wykorzystaniem Platformy na podstawie "Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o."

 

Na podstawie §16 ust. 3 „Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.” przyjmowanie i przekazywanie zleceń i dyspozycji, w tym także pierwszych nabyć, z wykorzystaniem Platformy jest możliwe w odniesieniu do następujących Funduszy, będących w ofercie Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.:

 1. Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 2. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 3. Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami,
 4. Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 5. Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 6. Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 7. Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 8. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 9. Goldman Sachs Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami,
 10. Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 11. Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami,
 12. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 13. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 14. Metlife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami,
 15. Metlife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dla Jednostek kategorii A) z wydzielonymi subfunduszami,
 16. NOBLE Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 17. NOBLE Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 18. Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 19. Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 20. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 21. Pekao Strategie Globalne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 22. Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 23. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami,
 24. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartego Globalnych Inwestycji z wydzielonymi subfunduszami,
 25. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku,
 26. QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 27. SCHRODERS International Selection Fund z wydzielonymi subfunduszami,
 28. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 29. Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 30. SKARBIEC–TOP Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 31. SKARBIEC–TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 32. SKARBIEC–TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 33. SKARBIEC–ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 34. UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami,
 35. UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Stan na 8 listopada 2016 r.

Informacje dotyczące anulowania zleceń i dyspozycji

TERMIN WAŻNOŚCI DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH ZLECENIA Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że dyspozycja dotycząca zlecenia, która nie zostanie zaakceptowana przez Klienta z wykorzystaniem Platformy w trybie określonym w §17 ust. 4 „Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”, zostanie anulowana na koniec 14. dnia po dniu zarejestrowania dyspozycji w Platformie i uzyskaniu informacji od Agenta Xelion/Pracownika POK informacji o jej rejestracji.

Klientom, którzy wyrazili zgodę na kontaktowanie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i podali adres e-mail, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. przekaże informację przypominającą o dyspozycji oczekującej na autoryzację w 3-im i 13-tym dniu od daty rejestracji dyspozycji w Platformie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Informacje dotyczące sesji wymiany danych

SESJE WYMIANY DANYCH
(zgodnie z aktualną listą funduszy, w zakresie i odniesieniu do których możliwe jest składanie Zleceń i Dyspozycji z wykorzystaniem Platformy)
 

I.   

Zlecenia i Dyspozycje przyjęte od Klienta z wykorzystaniem systemu Platforma w trybie określonym w §17 ust. 2 lit. a. (akceptacja własna) i b. (akceptacja za pośrednictwem telefonu) Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. przekazywane są do Funduszy w każdym dniu roboczym w 3 sesjach wymiany danych:

 

A. 

Fundusze zarządzane przez TFI ALLIANZ POLSKA S.A., ALTUS TFI S.A., INVESTORS TFI S.A., NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A., METLIFE TFI S.A., NOBLE FUNDS TFI S.A., QUERCUS TFI S.A. oraz SKARBIEC TFI S.A.

  1) o godz. 11:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 11:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 11:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

B.

Fundusze zarządzane przez ESALIENS TFI S.A., FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS oraz TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TFI S.A.

  1) o godz. 8:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

C.

Fundusze GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV

  1) o godz. 8:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 8:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

D.

Fundusze zarządzane przez PEKAO TFI S.A.

  1) o godz. 9:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 23:59 poprzedniego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 00:00 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

E.

Fundusze zarządzane przez TFI PZU S.A.

  1) o godz. 10:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 9:59 danego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 14:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 10:00 do godz. 14:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 14:30 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

F.

Fundusze zarządzane przez SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

  1) o godz. 10:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 10:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 16:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 10:30 do godz. 15:59 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 16:00 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

G.

Fundusze zarządzane przez UNION INVESTMENT TFI S.A.

  1) o godz. 8:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 18:00 poprzedniego dnia roboczego do godz. 8:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  2) o godz. 11:30 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 8:30 do godz. 11:29 danego dnia sesji wymiany danych;
  3) o godz. 18:00 - dotyczy Zleceń, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta od godz. 11:30 do godz. 17:59 danego dnia sesji wymiany danych.
 

Zlecenia, dla których Dyspozycje zostały pozytywnie autoryzowane przez Klienta w trakcie trwania sesji wymiany danych, mogą zostać zrealizowane w ramach kolejnej sesji wymiany danych.

 

Zlecenia z datą przyszłą realizowane są w ramach pierwszej sesji wymiany danych w dniu roboczym wskazanym w Zleceniu.

 

Poprzez pozytywną autoryzację przez Klienta rozumie się:

  - samodzielnie dokonanie przez Klienta akceptacji w formie elektronicznej, zarejestrowanej w systemie Platforma Dyspozycji, w tym dotyczącej Zlecenia, z wykorzystaniem Platformy (akceptacja własna), albo
  - akceptację zarejestrowanej w systemie Platforma Dyspozycji, w tym dotyczącej Zlecenia, za pośrednictwem telefonu. Zlecenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach pracy Konsultantów Xelion w godz. 9.00-16.00 (akceptacja za pośrednictwem telefonu).
 

W przypadku Dyspozycji, w tym dotyczących Zlecenia, dla Uczestnika Funduszu składającego się z dwóch osób fizycznych, które wymagają pozytywnej autoryzacji obydwu tych osób Zlecenie jest przekazywane do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji przez drugą z tych osób.

II.

Zlecenia i dyspozycje przyjęte od Klienta na poprawnie wypełnionym stosownym formularzu zlecenia/dyspozycji, które uzyskały pozytywną autoryzację poprzez złożenie podpisu Klienta na tymże formularzu, przekazywane są do Funduszy, w zależności od godziny ich przyjęcia, w dniu ich przyjęcia lub w następnym dniu roboczym nie później niż podczas III sesji wymiany danych.

B.

Fundusze FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS