Adres siedziby spółki
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107
02-595  Warszawa
Mazowieckie
Polska
tel: (22) 565 44 00
fax: (22) 565 44 01

Infolinia    +48 22 565 49 49

Reklamacje +48 22 565 49 49

(e-mail: reklamacja)

Konsultanci pozostają do dyspozycji w dni robocze od 9:00 do 17:00. 

 

Dane rejetrowe
Nr KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP 725-14-09-492. Kapitał zakładowy: 13 464 411 zł.