Regulacje obowiązujące dla osób fizycznych

Informacje podawane do wiadomości Klientów

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 3 lipca 2024 r.

Informacje archiwalne

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 13 września  2023 r. do 7 stycznia 2024 r. 

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 31 lipca 2023 r. do 12 września 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 22 maja 2023 r. do 30 lipca 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 16 lutego 2023 r. do 21 maja 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 12 października 2022 r. do 15 lutego 2023 r.

Informacje Podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 25 sierpnia 2022 r. do 11 października 2022 r.

Informacje Podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 7 lipca 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r.

Informacje Podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 31 marca 2022 r. do 6 lipca 2022 r.


Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 12 kwietnia 2024 r. do 2 lipca 2024 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 20 grudnia 2023 r. do 11 kwietnia 2024 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 4 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 5 września 2023 r. do 3 października 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 31 lipca 2023 r. do 4 września 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 22 maja 2023 r. do 30 lipca 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 2 marca 2023 r. do 21 maja 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 16 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 20 października 2022 r. do 15 lutego 2023 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 12 października 2022 r. do 19 października 2022 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. -  obowiązuje od 25 sierpnia 2022 r. do 11 października 2022 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. -  obowiązuje od 7 lipca 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 3 marca 2022 r. do 6 lipca 2022 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 10 grudnia 2021 r. do 2 marca 2022 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 19 lipca 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 17 czerwca 2021 r. do 18 lipca 2021 r..

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 4 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 15 marca 2021 r. do 3 maja 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 16 lutego 2021 r. do 14 marca 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 4 lutego 2021 r. do 15 lutego 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 21 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 11 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 2 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 12 października 2020 r. do 1 listopada 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 21 września 2020 r. do 11 października 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 7 września 2020 r. do 20 września 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 7 sierpnia 2020 r. do 6 września 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 31 lipca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 3 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 21 maja 2020 r. do 2 lipca 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 2 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 13 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 17 stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 5 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r.

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych
przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - o których mowa w Pełnomocnictwie
udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 3 lipca 2024 o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje archiwalne

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 13 września 2023 r. do 4 lipca 2024 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 31 lipca 2023 r. do 12 września 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 22 maja 2023 r. do 30 lipca 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązują od 16 lutego 2023 r. do 21 maja 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązują od 12 października 2022 r. do 15 lutego 2023 r., o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion


Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 20 grudnia 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 4 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 5 września 2023 r. do 3 października 2023 r.o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 31 lipca 2023 r. do 4 września 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 22 maja 2023 r. do 30 lipca 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązują od 2 marca 2023 r., do 21 maja 2023 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązują od 16 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r., o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązują od 20 października 2022 r. do 15 lutego 2023 r., o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Regulacje obowiązujące dla firm i instytycji

Informacje podawane do wiadomości Klientów

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminem świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 5 lipca 2024 r.

Informacje podawane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od obowiązuje od 3 lipca 2024 r.

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych
przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - o których mowa w Pełnomocnictwie
udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ”) oraz Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków pieniężnych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. („Regulamin PPZ oraz RP”) - obowiązuje od 5 lipca 2024 r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Informacje o instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. - obowiązuje od 3 lipca r. o których mowa w Pełnomocnictwie udzielonym Partnerowi Xelion

Regulacje obowiązujące dla osób fizycznych oraz firm i instytycji