CO TO JEST RSA?

Raport Stanu Aktywów (RSA) jest to syntetyczne zestawienie inwestycji Klienta DI Xelion w produkty finansowe znajdujące się w ofercie DI Xelion. Raport ma formę pliku PDF i jest generowany automatycznie.

 

CO ZAWIERA RSA?

RSA zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych aktywów, w tym w szczególności:

 • podsumowanie inwestycji ze wskazaniem aktualnej stopy zwrotu, 
 • strukturę portfela wg klas aktywów,
 • strukturę walutową portfela,
 • strukturę portfela wg poziomu ryzyka KIID,
 • informację o wynikach inwestycji w czasie w odniesieniu do poszczególnych składników jak również całego portfela (dla inwestycji bieżących/ niezakończonych oraz dla wszystkich składników portfela w okresie raportu),
 • opcjonalnie kontrybucję poszczególnych składników do wyników portfela w okresie raportu,
 • porównanie wyników inwestycji do benchmarku 
 • historię zawartych transakcji.

Zapoznaj się z przykładowym RSA.

 

JAK OTRZYMAĆ RAPORT?

Raport Stanu Aktywów może być przekazany drogą elektroniczną lub w wersji papierowej na życzenie Klienta, od dedykowanego Klientowi Partnera Xelion. Zapraszamy także do skorzystania z bezpłatnej subskrypcji RSA, która umożliwi Państwu cykliczne monitorowanie swoich inwestycji. Raport w postaci pliku PDF zabezpieczonego hasłem będzie dostarczany pocztą elektroniczną na Państwa adres e-mail przekazany do DI Xelion.

Subskrypcja RSA jest dostępna dla Klientów Xelion, którzy:

 • podpisali umowę w zakresie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez DI Xelion,
 • wskazali e-mail jako trwały nośnik informacji w celu przekazywania informacji dotyczących w/w umowy oraz
 • podali DI Xelion swój adres e-mail.

Aby skorzystać z subskrypcji RSA, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.

Jeżeli nie spełniają Państwo warunków subskrypcji RSA, prosimy o kontakt z Państwa Partnerem Xelion.

Zachęcamy także do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi RSA wraz z odpowiedziami (FAQ).

 

CZY RSA JEST ODPŁATNE?

Raport jest bezpłatną usługą świadczoną wyłącznie dla Klientów Xelion.