Konstrukcja funduszy inwestycyjnych zamkniętych oddaje w ręce zarządzających o wiele więcej niż w przypadku funduszy otwartych możliwości inwestycyjnych, co przekłada się na możliwość lokowania aktywów w szeroki wachlarz instrumentów i szansę uzyskania atrakcyjniejszych stóp zwrotu. Złożenie zapisu na certyfikaty funduszy zamkniętych możliwe jest wyłącznie w określonych terminach, a minimalna wpłata kształtuje się najczęściej na poziomie 40.000 euro. Inwestor musi mieć też świadomość podwyższonego ryzyka związanego z inwestycja, a także ograniczonej płynności z uwagi na brak bieżącej możliwości zbywania certyfikatów.

 

FUNDUSZE ZAMKNIĘTE SĄ DLA CIEBIE, JEŻELI:

 

posiadasz znaczne nadwyżki finansowe
oczekujesz ponadprzeciętnych zysków
akceptujesz podwyższony poziom ryzyka
akceptujesz ograniczoną płynność

Pełna informacja o instrumencie finansowym i ryzyku z nim związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


OFERTA DI XELION

DI Xelion pośredniczy w przyjmowaniu zapisów i obsłudze certyfikatów inwestycyjnych elitarnego grona funduszy zamkniętych niepublicznych. Selektywny dobór pozycji do oferty, a także indywidualne podejście do potrzeb Klientów, pozwala na stałe wzbogacanie oferty o fundusze zamknięte realizujące najciekawsze strategie inwestycyjne. DI Xelion nie zarządza funduszami inwestycyjnymi, co umożliwia Klientom pełną przejrzystość oraz obiektywny dobór funduszy do swojego portfela.