Giełdy europejskie i polska otworzyły się w czwartek na wyraźnych plusach, a chociaż w trakcie dnia większość z nich spadła przejściowo poniżej poziomów neutralnych, fala popytu w końcówce dnia zagwarantowała dodatnie stopy zwrotu. Najważni...

Środowa sesja w Europie rozpoczęła się w okolicy poziomów neutralnych (choć lepiej niż się spodziewaliśmy, na niewielkich plusach), ale dość szybko rynki zaczęły rosnąć. Za naszą zachodnią granicą błyszczał Adidas (+8,64%), który podniósł p...

Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się w Europie od wzrostów i i po okresie konsolidacji w pierwszych dwóch godzinach handlu, zaczęły się one dość systematycznie powiększać. Problemy zaczęły się wraz z danymi o amerykańskiej sprzedaży detalicz...

Piątkowa sesja w Europie rozpoczynała się na wyraźnych plusach, ale zgodnie z naszymi obawami przewagę właściwie od początku dnia miała podaż. Z wyłączeniem FTSE100, które zamknęło się wzrostem o 0,91% pod wpływem spółek naftowych i z segme...