Wachlarz produktów ubezpieczeniowych jest obecnie bardzo szeroki i obejmuje zarówno ochronę osoby, jak również mienia. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie naprawienia poniesionych szkód w przypadku niekorzystnych zdarzeń losowych. Nabycie ochrony ubezpieczeniowej związane jest z zapłaceniem składki, która może mieć charakter jednorazowy lub regularny.

Inna formą ubezpieczeń są ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, funkcjonujące na zasadzie programów inwestycyjnych. Poza ochroną życia osoby ubezpieczonej, ubezpieczający ma możliwość alokacji składki w wybrane fundusze zarządzane przez różne instytucje finansowe. Konstrukcja prawna takiej formy ubezpieczenia sprawia, że stanowi ono doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą przekazać majątek swoim bliskim przy zachowaniu optymalizacji podatkowej


OFERTA DI XELION

Poprzez współpracę w największymi krajowymi zakładami ubezpieczeń, oferta DI Xelion zaspokaja potrzeby inwestorów w zakresie zabezpieczenia przyszłości własnej i swoich bliskich, udostępniając możliwość zawarcia umowy o ubezpieczenie na życie lub na życie i dożycie.