Terminy realizacji przelewów w ramach usługi prowadzenia rachunków pieniężnych

 

Godziny rejestracji dyspozycji przelewu w systemie
Godziny dostarczenia środków pieniężnych na rachunki inwestycyjne Klientów w Xelion
Wychodzące (do Banku Pekao SA)
Przychodzące (Bank Pekao SA)
godziny rejestracji dyspozycji przelewu w systemie Xelion
godzina wysyłki z Xelion
godzina wykonania przelewu
w Banku Pekao SA
godzina księgowania
na rachunku inwestycyjnym Xelion
16:31 poprzedniego dnia - 8:00
8:00
do 9:00
10:15 - 11:00
8:01 - 9:30
9:30
9:00 - 10:45
12:00 - 13:00
9:31 - 11:30
11:30
10:45 -12:00
13:00 - 13:30
11:31 - 14:00
14:00
12:00 - 13:00
14:00 - 14:40
14:01 - 16:30
16:30
13:00 - 14:30
15:30 - 16:40
16:31 - 8:00 następnego dnia
8:00
14:30 - 18:00
19:00 - 20:00

 

Godziny rejestracji dyspozycji przelewu w systemie
Godziny rejestracji dyspozycji przelewu w systemie
Wychodzące (do obcych Banków)
Przychodzące (obce Banki)
I sesja Elixir
II sesja Elixir
III sesja Elixir
I sesja Elixir
II sesja Elixir
III sesja Elixir
do 16:30 poprzedniego dnia
do 11:30
do 14:00
do 13:30
do 16:40
do 20:00