W związku ze zbliżającym się terminem przygotowania informacji podatkowej PIT-8C zwracamy się z prośbą o weryfikację poprawności Państwa danych osobowych i adresowych przekazanych do Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. („DI Xelion sp. z o.o.”) w związku ze świadczonymi przez DI Xelion sp. z o.o. na Państwa rzecz usługami.

W szczególności prosimy o weryfikację poprawności nazwy i adresu właściwego dla Państwa Urzędu Skarbowego. Państwa dane osobowe i adresowe, które są w posiadaniu DI Xelion sp. z o.o., dostępne są w Serwisie Platforma w zakładce „Dane Klienta”.

Jeżeli informacje okażą się nieaktualne lub pole „Urząd Skarbowy” pozostaje puste, prosimy o pilną aktualizację lub uzupełnienie wymienionych wyżej informacji.

Przypominamy, że wskazanie prawidłowego adresu oraz nazwy i adresu właściwego Urzędu Skarbowego jest niezbędne w celu poprawnego przekazania formularzy PIT-8C, które będą służyć Państwu do rozliczenia podatku od zysków z inwestycji giełdowych.

Jednocześnie przypominamy, że aktualizacji danych można dokonać:

• osobiście, w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub

• telefonicznie (call-center) pod numerem telefonu 22 565 49 49.

Prosimy o dokonanie stosownych aktualizacji najpóźniej do końca bieżącego roku. Ci z Państwa, których dane zmienią się tuż przed końcem 2017 roku będą mieli możliwość aktualizacji danych do 10 stycznia 2018 r.