Zgodnie z uchwałą nr 1344/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informujemy, że zlecenia maklerskie przekazane na GPW oraz ASO, które nie zostaną zrealizowane na sesji 29 grudnia 2017 roku stracą ważność i po zakończeniu sesji w tym dniu zostaną anulowane.

W przypadku anulowania takich zleceń, należy ponownie wysłać zlecania po dacie 29 grudnia 2017 roku.