Zgodnie z uchwałą nr 62/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informujemy, że zlecenia maklerskie przekazane na GPW oraz ASO, które nie zostaną zrealizowane na sesji 1 marca 2019 roku stracą ważność i po zakończeniu sesji w tym dniu zostaną anulowane.

Jeżeli na Państwa rachunku znajdują się zlecenia które zostaną, w związku z tą operacją, anulowane, prosimy o ponowne wysłanie tych zleceń 4 marca 2019 r. lub w późniejszym terminie.

Unieważnienie zleceń związane jest z  wprowadzeniem od dnia 4 marca 2019 r. zmienionych kroków notowań (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) dla akcji, ETF-ów oraz kontraktów terminowych na kursy akcji i walut.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół DI Xelion sp. z o.o.