W dniu 16 listopada 2021 roku Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. rozpoczął proces rebrandingu. W pierwszym etapie wprowadzono nowego logo i nową szatę wizualną w kanałach elektronicznych tj. na stronie www, w systemach dedykowanych obsłudze Klientów. W drugim etapie zmianie ulegnie oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne Punktów Obsługi Klienta oraz centrali spółki. Działania te są następstwem zawartej w dniu 29 października 2021 roku transakcji sprzedaży przez Bank Pekao S.A. 100% udziałów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. na rzecz Quercus Agenta Transferowego Sp. z o.o., podmiotu w 100% zależnego od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nowe logo składa się ze słów Xelion Dom Inwestycyjny, zawartych w nowoczesnej szacie graficznej, korespondującej z nową, złoto – czarną odsłoną wizualną.

„Wprowadzanymi zmianami chcemy podkreślić, że Xelion to instytucja nowoczesna, stabilna, z długoletnią historią. W naszej nazwie niezmiennie od 18 lat króluje słowo Xelion. Chcieliśmy, aby nowe logo nawiązywało do tej historii, było proste, czytelne oraz eleganckie w swojej kolorystyce.” – powiedział Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

 

Xelion RGB

 


Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej „Xelion”) działa na rynku od 2003 roku świadcząc obecnie na rzecz swoich Klientów usługi maklerskie w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • doradztwa inwestycyjnego,
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  • wykonywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
  • oferowania instrumentów finansowych,
  • przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych (służących do dokonywania rozliczeń w związku z nabywanymi lub zbywanymi za pośrednictwem Xelion instrumentami finansowymi).

Według stanu na koniec września 2021 roku wartość aktywów zainwestowanych przez Klientów za pośrednictwem Xelion przekroczyła 5 mld zł, w tym 3,9 mld zł aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych z oferty Xelion oraz 1,1 mld zł w usługach zarządzania indywidualnymi portfelami aktywów świadczonych przez renomowane instytucje finansowe, z którymi współpracuje Xelion. To stawia Xelion na pozycji niekwestionowanego, wolumenowego lidera wśród niezależnych względem banków podmiotów, oferujących rozwiązania inwestycyjne dla zamożnych Klientów.

Xelion prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 180 Agentów Firmy Inwestycyjnej. Liczba ta stanowi około 80% wszystkich Agentów Firm Inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tak skonstruowany model jest oznaką dbałości o standardy i jakość obsługi Klientów.

W pierwszej połowie 2021 roku Xelion osiągnął 27,6 mln zł przychodów z prowadzonej działalności oraz 0,9 mln zł zysku netto.

 

Kontakt dla mediów

Biuro Wsparcia Sprzedaży i Komunikacji
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Beata Tylman-Nowakowska
tel. kom.: (+48) 695 333 427
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Ebert
tel. kom.: (+48) 695 333 404
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.