platforma 768x206px XIV KONGRES

Kongres Inwestycyjny Xelion jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć niekomercyjnych na rynku finansowym, którego głównym celem jest stworzenie inwestorom możliwości skonfrontowania swojej wiedzy i przemyśleń dotyczących rynku finansowego z doświadczeniem i opiniami ekonomistów, zarządzających, analityków oraz przedstawicieli świata biznesu. Kongres Inwestycyjny Xelion od kilkunastu lat gromadzi na jednej scenie najznakomitszych w tej dziedzinie ekspertów.


Zastanawiasz się:

  • Czy geopolityka zastąpi pandemię jako główne wyzwanie społeczno-gospodarcze i ważny temat inwestycyjny?
  • Jak wojna w Ukrainie wpłynie na perspektywy inwestycyjne na głównych rynkach finansowych?
  • Kiedy uda się w końcu opanować inflację?
  • Czy rosnące stopy procentowe kończą okres dominacji spółek wzrostowych na rynku akcji?
  • Czy grozi nam kryzys w Chinach?
  • Jakie są korzyści i koszty idei ESG z perspektywy europejskiego konsumenta i inwestora?


Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania, warto wziąć udział w wydarzeniu rejestrując się jednym kliknięciem!

zarejestruj sie

Warto być z nami, zapraszamy!