IDM CMYK short


Z dumą informujemy, iż z początkiem września 2022 r. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. dołączył do grona Członków Izby Domów Maklerskich.

Przystąpienie do Izby Domów Maklerskich to bardzo ważny moment w historii Xelion.

Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli służyć radą i dzielić się swoim doświadczeniem wspierając prace Izby i rozwój polskiego rynku kapitałowego. Decyzja Izby jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem, że byliśmy, jesteśmy i będziemy istotnym podmiotem tego rynku.

Będąc największym niezależnym dystrybutorem tytułów uczestnictwa i działając w unikatowym modelu nastawionym na współpracę z profesjonalnymi, niezależnymi doradcami - Agentami Firmy Inwestycyjnej - wierzymy, że nasz głos w ramach Izby wzmocni w szczególności rozwój i transformację polskiego rynku profesjonalnego i odpowiedzialnego pośrednictwa finansowego."
- powiedział Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu DI Xelion sp. z o.o.

Izba Domów Maklerskich to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzeszająca 20 członków, którzy posiadają ponad 98% udziału lokalnych członków GPW w obrocie akcjami, ponad 99% udziału w obrocie obligacjami oraz także ponad 98% udziału w obrocie kontraktami terminowymi. Izba od ponad 20 lat jest zaangażowana w rozwój polskiego rynku kapitałowego.

Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego, sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów.