Informujemy, iż w dniu 5 czerwca br. rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów na obligacje roczne HVB USD 4,0% emitowane przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech.

  • Zapisy przyjmowane są do: 23 czerwca br. do godz. 18:00 z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania
  • Kupon: 4% w skali roku,
  • Termin zapadalności: 1 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje związane z ofertą dostępne są na naszej stronie internetowej w sekcji Obligacje.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-handlowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania obligacji. Materiał nie stanowi również świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Materiał jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb ani sytuacji lub profilu inwestycyjnego inwestora.