Z przyjemnością informujemy, że w kolejnej edycji rankingu portfeli funduszy organizowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet portfel DI Xelion zajmuje pierwsze miejsce. W poprzedniej edycji zakończonej w marcu br. portfel funduszy opracowany przez Kamila Cisowskiego zajął pierwsze miejsce ze stopą zwrotu blisko 57%*. Ponowne zajęcie pozycji lidera potwierdza wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie Kamila oraz doskonałe zarządzanie portfelem.

Kwiecień okazał się pozytywnym miesiącem dla naszego portfela, przede wszystkim za sprawą relatywnie niskiej alokacji w USA, wysokiej w Azji i kruszcach. Nasza recepta na maj jest dokładnie taka sama – komentuje Kamil Cisowski z Xelion.

 

portfel maj

 

Więcej informacji o rankingu można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet:

Portfel funduszy inwestycyjnych na maj: Zarządzający portfelami przesuwają kapitał z obligacji do akcji.

 

Informacja reklamowa

 

*Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskanie takiego samego lub podobnego wyniku w przyszłości Informacja nie stanowi rekomendacji zachowania inwestycyjnego. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.