Od 3 czerwca br. w DI Xelion przyjmowane są zapisy na obligacje roczne HVB USD 4,10% emitowane przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech.

  • Zapisy przyjmowane są: do 21 czerwca br. do godz. 18:00 z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
  • Kupon: 4,10% w skali roku
  • Termin zapadalności: 26 czerwca 2025 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz na: Obligacje.

Informacja reklamowa

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-handlowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania obligacji.

Materiał nie stanowi również świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Materiał jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb ani sytuacji lub profilu inwestycyjnego inwestora.