Od 3 do 21 czerwca br. (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania) przyjmujemy zapisy na obligacje roczne HVB EUR 2,40% emitowane przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech.

  • Kupon: 2,40 % w skali roku
  • Termin zapadalności: 26 czerwca 2025 r.

Szczegółowe informacje związane z ofertą dostępne są na naszej stronie internetowej w sekcji Obligacje.

Informacja reklamowa

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-handlowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania obligacji.

Materiał nie stanowi również świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Materiał jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb ani sytuacji lub profilu inwestycyjnego inwestora.