Model doboru funduszy

Model doboru funduszy

Autorski ranking funduszy z oferty DI Xelion, pozwalający na dobór najkorzystniejszych pozycji inwestycyjnych do rekomendacji.

Rekomendacja inwestycyjna

Rekomendacja inwestycyjna

Precyzyjnie przygotowana indywidualna rekomendacja powstała w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta.

Zlecenia koszykowe

Zlecenia koszykowe

Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej.

Doradztwo Inwestycyjne Smart

Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Smart jest rozwiązaniem dla osób, które dysponują pewnym pomysłem na swój portfel inwestycyjny, jednak potrzebują wiedzy na temat tego, na jakie fundusze w danej klasie zwrócić uwagę. System rekomendacyjny DI Xelion z jednej strony zapewnia pewną swobodę w procesie budowy portfela, z drugiej zaś pozwala zadbać, by portfel ten był dostosowany zarówno w zakresie poziomu ryzyka jak i jakości.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart określone są w Regulaminie Świadczenia usług maklerskich dla osób fizycznych i innych osób przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Model doboru funduszy

COMIESIĘCZNY RANKING FUNDUSZY


Zespół analityków i Partnerów Xelion czuwa nad działaniem zawansowanego modelu oceny i rankingowania funduszy. Dzięki temu Klient otrzymuje konkretną odpowiedź, jakie fundusze są preferowane w danym segmencie rynku w konkretnym czasie.

PRZEGLĄD SZEROKIEJ OFERTY


Model doboru aktywów uwzględnia w całości szeroką ofertę DI Xelion. Mechanizm oparty na połączeniu metod ilościowych i jakościowych sprawia, że prawdopodobieństwo znalezienia się w portfelu najlepszych funduszy w danej klasie nigdy nie było tak wysokie.
 

Rekomendacja inwestycyjna

Rekomendacja inwestycyjna stanowi precyzyjną odpowiedź na pytania inwestorów:


Jakie fundusze wybrać w danej klasie?
 


Jak podzielić środki pomiędzy wybrane fundusze?
 

BRAK MINIMALNEJ KWOTY INWESTYCJI


Z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart może skorzystać każdy, bez względu na wysokość planowanej inwestycji.
 

KONTROLA JAKOŚCI ORAZ POZIOMU RYZYKA PORTFELA


W Doradztwie Inwestycyjnym Smart dajemy Klientom swobodę w ustalaniu struktury portfela oraz funduszy wchodzących w jego skład. Nie zmienia to jednak faktu, że zastosowane w usłudze mechanizmy stale weryfikują odpowiedniość budowanego portfela zarówno pod kątem ryzyka, jak i jego jakości.
 

Zlecenia koszykowe

W ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart DI Xelion oddał do użytku Klientów innowacyjną funkcjonalność pozwalającą na automatyczną przebudowę portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. System samodzielnie przygotuje pakiet zleceń niezbędnych do realizacji rekomendacji. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby przekazać je wszystkie do wykonania.

Brak opłat

Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Smart w ramach Pakietu Rozszerzonego świadczona jest nieodpłatnie.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.