Usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige jest efektem działania autorskich algorytmów DI Xelion, które zapewniają kompatybilność modelu alokacji aktywów z modelem doboru aktywów. Dzięki temu Klient otrzymuje kompletną odpowiedź na pytanie „w co i jak inwestować” w danym czasie, wyrażoną w indywidualnej, skrojonej na miarę rekomendacji inwestycyjnej.

Doradztwo Inwestycyjne Prestige jest doradztwem portfelowym, które obejmuje Rekomendację inwestycyjną przygotowaną przez Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, zawierającą zindywidualizowaną, jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela.

 

ikona rekomendacje   ikona wozek   ikona rekomendacje
 kwartalna, zindywidualizowana struktura portfela   pełna automatyzacja procesu   indywidualne rekomendacje funduszy
         
ikona ludzie   ikona oplaty
wsparcie doświadczonych ekspertów z Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego   atrakcyjny model opłat

 

ikona umowa zdalna

 


ikona zalety DI Smart  Dlaczego warto skorzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige?

 

Model alokacji aktywów

Automatyczny model alokacji aktywów śledzi 3 rynki bazowe: Polska, Rynki rozwinięte i Rynki wschodzące oraz odpowiada na pytania:

 • W jakiej fazie znajdzie się w przyszłości rynek?
 • Czy w obecnej sytuacji rynkowej Klient powinien inwestować w aktywa o podwyższonym ryzyku?
 • Który rynek Klient powinien wybrać?

W przypadku negatywnej oceny wszystkich rynków, nawet Klient o profilu umiarkowanie agresywnym otrzyma rekomendację minimalizacji zaangażowania w aktywa powiązane z rynkiem akcji.

   

Model doboru funduszy

 • Comiesięczny ranking funduszy – Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego czuwa nad działaniem zaawansowanego modelu oceny i rankingowania funduszy. Dzięki temu Klient otrzymuje konkretną odpowiedź, jakie fundusze są preferowane w danym segmencie rynku w konkretnym czasie.
 • Najlepsze według rankingu fundusze – w rekomendacji uwzględniane są najlepsze według rankingu fundusze inwestycyjne w danej klasie.
 • Konkretna kwota inwestycjido każdego z rekomendowanych funduszy przypisana jest konkretna kwota inwestycji.
   

Rekomendacja inwestycyjna

Rekomendacja inwestycyjna zawiera jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela i stanowi odpowiedź na pytania:

 • W jakie klasy aktywów zainwestować środki?
 • W jakich proporcjach te klasy aktywów powinny być reprezentowane w portfelu?
 • Jakie fundusze wybrać w każdej klasie?
 • Jak podzielić środki pomiędzy fundusze?
   

Konkretny portfel inwestycyjny

Złożony z kilku lub kilkunastu funduszy, dopasowany do stylu inwestycyjnego Klienta oraz jego oczekiwań inwestycyjnych dotyczących danego portfela.

W DI Xelion Klient może posiadać do 5 RÓŻNYCH PORTFELI w ramach swojego profilu. Portfele mogą mieć różną:

 • wartość (min. 200 000 zł lub równowartość w walucie obcej)
 • walutę (PLN, EUR, USD)
 • poziom ryzyka
   

Zlecenia koszykowe

Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej.

Funkcjonalność ta pozwala na automatyczną przebudowę portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. System samodzielnie przygotowuje pakiet zleceń niezbędnych do realizacji rekomendacji.

   

Opłaty

Opłata procentowa pobierana kwartalnie, pod warunkiem, że portfel modelowy wygenerował dodatnią stopę zwrotu. Opłaty związane ze świadczeniem usługi określone są w Taryfie opłat i prowizji.

 

 


ikona dokumenty  Wyniki portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego Prestige

 wyniki portfeli modelowych

 


ikona kontakt  Masz pytania dotyczące usługi?

 

Zadzwoń na infolinię DI Xelion: 

 

Skontaktuj się z Punktem Obsługi Klienta lub jego Filią: 

 +48 22 565 49 49
(w godz. 8:00-18:00)
   https://www.xelion.pl/placowki
* każdorazowo koszt połączenia wg stawek operatora    
 

 

ikona dokumenty  Dokumenty regulujące Usługę Doradztwa Inwestycyjnego Prestige

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.