Fundusze inwestycyjne otwarte są instytucjami zbiorowego inwestowania i stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu, by samodzielnie lokować swoje środki pieniężne w papiery wartościowe. Nabywając prawo do udziałów w aktywach takiego funduszu otwartego, czyli jednostki lub  tytuły uczestnictwa, korzystamy z doświadczenia i eksperckiej wiedzy zarządzających funduszem

Fundusze otwarte są jedną z najpopularniejszych i łatwo dostępnych form inwestowania, pozwalającą na osiąganie atrakcyjnych zysków przy zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka i dostosowania go do akceptowalnego przez inwestora poziomu.

Pełna informacja o instrumencie finansowym i ryzyku z nim związanym dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.


OFERTA DI XELION

Na ofertę DI Xelion składa się szeroki wachlarz funduszy renomowanych polskich i zagranicznych instytucji finansowych, zdywersyfikowanych pod względem stopnia ryzyka, horyzontu, przedmiotu oraz waluty inwestycji. DI Xelion nie zarządza funduszami inwestycyjnymi, co umożliwia Klientom pełną przejrzystość oraz obiektywny dobór funduszy do swojego portfela.

 

System PLATFORMAZaloguj się


Dbamy o czas i komfort swoich Klientów! Dlatego stworzyliśmy System Platforma, który pozwala na bieżące monitorowanie inwestycji prowadzonych za pośrednictwem DI Xelion oraz stanowi wygodną formę obsługi zleceń dotyczących funduszy otwartych pozwalającą na akceptację złożonej dyspozycji za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji.

Informacje dotyczące zasad obsługi zleceń, informacje dotyczące Administratorów Danych i dostępności funduszy w systemie Platforma dostępne są w sekcji System Platforma.

 

 

Prospekty informacyjne

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

Powrót do Funduszy Otwartych

Kluczowe informacje dla inwestorów

Fundusze zarządzane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Pekao TFI S.A.

Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (A) PLN

Pekao Dynamicznych Spółek (A) PLN

Pekao Megatrendy (A) PLN

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (A) PLN

Pekao Obligacji Plus (A) PLN

Pekao Konserwatywny (A) PLN

Pekao Konserwatywny Plus (A) PLN

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (A) PLN

Pekao Stabilnego Wzrostu (A) PLN

Pekao Zrównoważony (A) PLN

 

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN

Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN

Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych PLN

Pekao Dłużny Aktywny PLN

Pekao Dochodu USD

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN

Pekao Ekologiczny

Pekao Spokojna Inwestycja PLN

Pekao Obligacji i Dochodu PLN

Pekao Obligacji Samorządowych PLN

Pekao Obligacji Strategicznych PLN

Pekao Surowców i Energii PLN

 

Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem:

Pekao Kompas PLN

Pekao Strategii Globalnej PLN

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny PLN

Pekao Startegii Globalnej - dynamiczny PLN

Pekao Zmiennej Alokacji PLN

 

Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Pekao Akcji Amerykańskich (A) PLN, USD

Pekao Akcji Europejskich (A) PLN, EUR

Pekao Obligacji Dolarowych Plus (A) PLN, USD

Pekao Obligacji Europejskich Plus (A) PLN, EUR

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (A) PLN, USD

 

Fundusze inwestycyjne otwarte

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (A) PLN

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Franklin Elastycznego Dochodu

Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Franklin Zmiennej Alokacji

 

Fundusze zarządzane przez zagraniczne instytucje finansowe

BlackRock (Luxembourg) S.A.

BlackRock Global Funds z wydzielonymi subfunduszami:

BGF Asian Dragon (A2) EUR

BGF Asian Dragon (A2) USD

BGF Asian Dragon (E2) EUR

BGF Asian Dragon (E2) USD

BGF Asian Tiger Bond (E2) EUR

BGF Asian Tiger Bond (E2) USD

BGF Asian Tiger Bond Hedged (E2) EUR

BGF China (A2) USD

BGF China Bond (A2) USD

BGF China Hedged (E2) EUR

BGF Continental European Flexible (E2) EUR

BGF Dollar Short Duration Bond (E2) EUR

BGF Emerging Europe (A2) EUR

BGF Emerging Europe (A2) USD

BGF Emerging Europe (E2) EUR

BGF Emerging Europe (E2) USD

BGF Emerging Markets (A2) EUR

BGF Emerging Markets (E2) EUR

BGF Emerging Markets (E2) USD

BGF Emerging Markets Bond (E2) EUR

BGF Emerging Markets Bond (E2) USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond (E2) EUR

BGF Emerging Markets Local Currency Bond (E2) USD

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Hedged (A2) PLN

BGF Euro Bond (E2) EUR

BGF Euro Bond (E2) USD

BGF Euro Bond (A2) USD

BGF Euro Bond Hedged (A2) PLN

BGF Euro Corporate Bond (E2) EUR

BGF Euro Reserve (E2) EUR

BGF Euro Short Duration Bond (A2) EUR

BGF Euro Short Duration Bond (E2) EUR

BGF European (E2) EUR

BGF European Focus (E2) EUR

BGF European Special Situation (A2) EUR

BGF European Special Situation (E2) EUR

BGF European Special Situation (E2) USD

BGF European Value (E2) EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities (A2) USD

BGF Fixed Income Global Opportunities (E2) EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities (E2) USD

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (A2) EUR

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (A2) PLN

BGF Fixed Income Global Opportunities Hedged (E2) EUR

BGF ESG Mulit-Asset (E2) EUR

BGF Global Allocation (A2) EUR

BGF Global Allocation (A2) USD

BGF Global Allocation (E2) EUR

BGF Global Allocation (E2) USD

BGF Global Allocation Hedged (A2) EUR

BGF Global Allocation Hedged (A2) GBP

BGF Global Allocation Hedged (A2) PLN

BGF Global Allocation Hedged (E2) EUR

BGF Global Allocation Hedged (E2) PLN

BGF Global Corporate Bond (E2) USD

BGF Global Corporate Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global Equity Income (E2) EUR

BGF Global Equity Income (E2) USD

BGF Global Equity Income (A2) EUR

BGF Global Equity Income Hedged (A2) PLN

BGF Global Governmaent Bond (A2) USD

BGF Global Government Bond (E2) USD

BGF Global Government Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global High Yield Bond (A2) USD

BGF Global High Yield Bond (E2) EUR

BGF Global High Yield Bond (E2) USD

BGF Global High Yield Bond Hedged (A2) PLN

BGF Global High Yield Bond Hedged (A2) EUR

BGF Global High Yield Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global Inflation Linked Bond Hedged (E2) EUR

BGF Global Long-Horizon Equity (E2) EUR

BGF Global Long-Horizon Equity (E2) USD

BGF Global SmallCap (A2) EUR

BGF India (A2) EUR

BGF India (E2) EUR

BGF India (E2) USD

BGF Japan Flexible Equity (A2) EUR

BGF Japan Flexible Equity (A2) USD

BGF Japan Flexible Equity (E2) EUR

BGF Japan Flexible Equity (E2) JPY

BGF Japan Flexible Equity (E2) USD

BGF Japan Flexible Equity Hedged (A2) EUR

BGF Japan Flexible Equity Hedged (E2) EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities (A2) EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities (E2) EUR

BGF Japan Small & MidCap Opportunities (E2) USD

BGF Latin American (A2) EUR

BGF Latin American (A2) GBP

BGF Latin American (A2) USD

BGF Latin American (E2) EUR

BGF Latin American (E2) GBP

BGF Latin American (E2) USD

BGF Latin American Hedged (A2) PLN

BGF Sustainable Energy (A2) EUR

BGF Sustainable Energy (A2) USD

BGF Sustainable Energy (E2) EUR

BGF Sustainable Energy (E2) USD

BGF United Kingdom (E2) EUR

BGF United Kingdom (E2) GBP

BGF US Basic Value (A2) USD

BGF US Basic Value (E2) EUR

BGF US Basic Value (E2) USD

BGF US Basic Value Hedged (E2) EUR

BGF US Dollar Core Bond (E2) USD

BGF US Dollar High Yield Bond (E2) EUR

BGF US Dollar High Yield Bond (E2) USD

BGF US Dollar Reserve (A2) USD

BGF US Dollar Reserve (E2) USD

BGF US Dollar Reserve Hedged (E2) GBP

BGF US Flexible Equity (A2) EUR

BGF US Flexible Equity (E2) EUR

BGF US Flexible Equity (E2) USD

BGF US Flexible Equity Hedged (E2) EUR

BGF US Government Mortgage (A2) USD

BGF US Government Mortgage (E2) EUR

BGF US Government Mortgage (E2) USD

BGF US Growth (A2) EUR

BGF US Small & MidCap Opportunities (E2) EUR

BGF US Small & MidCap Opportunities (E2) USD

BGF Nutrition (A2) USD

BGF Nutrition (E2) EUR

BGF Nutrition Hedged (A2) PLN

BGF World Bond (A2) USD

BGF World Bond (E2) EUR

BGF World Bond (E2) USD

BGF World Energy (A2) EUR

BGF World Energy (A2) USD

BGF World Energy (E2) EUR

BGF World Energy (E2) USD

BGF World Energy Hedged (E2) EUR

BGF World Financials (E2) EUR

BGF World Financials (E2) USD

BGF World Gold (A2) EUR

BGF World Gold (A2) USD

BGF World Gold (E2) EUR

BGF World Gold (E2) USD

BGF World Gold Hedged (E2) EUR

BGF World Gold Hedged (A2) PLN

BGF World Healthscience (A2) EUR

BGF World Healthscience (A2) USD

BGF World Healthscience (E2) EUR

BGF World Healthscience (E2) USD

BGF World Mining (A2) EUR

BGF World Mining (A2) USD

BGF World Mining (E2) EUR

BGF World Mining (E2) USD

BGF World Mining Hedged (A2) EUR

BGF World Mining Hedged (A2) PLN

BGF World Mining Hedged (E2) EUR

BGF World Technology (A2) EUR

BGF World Technology (A2) USD

BGF World Technology (E2) EUR

BGF World Technology (E2) USD

Fidelity Funds

Fidelity Funds z wydzielonymi subfunduszami:

FF - Absolute Return Global Equity Fund (A-PF-Acc) EUR Hedged

FF - Absolute Return Global Equity Fund (A-PF-Acc) USD

FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund (A-Acc) EUR (EUR/USD Hedged)

FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund (A-Acc) USD

FF - America Fund (A-Acc) EUR

FF - America Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - America Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - America Fund (A-Acc) USD

FF - American Diversified Fund (A-Acc) EUR

FF - American Growth Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - American Growth Fund (A-Acc) USD

FF - ASEAN Fund (A-Acc) USD

FF - Asia Pacific Dividend Fund (A-MINC(G)) USD

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund (A-Acc) USD

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund (A-MCDIST(G)) USD

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund (A-MINC(G)) USD

FF - Asia Pacific Opportunities Fund (A-Acc) EUR

FF - Asia Pacific Opportunities Fund (A-Acc) USD

FF - Asian Bond Fund A-Acc PLN Hedged

FF - Asian Bond Fund (A-Acc) USD

FF - Asian High Yield Fund (A-Acc) EUR

FF - Asian High Yield Fund (A-Acc) USD

FF - Asian High Yield Fund (A-MINC(G)) USD

FF - Asian Smaller Companies Fund (A-Acc) EUR

FF - Asian Smaller Companies Fund (A-Acc) USD

FF - Asian Special Situations Fund (A-Acc) EUR

FF - Asian Special Situations Fund (A-Acc) USD

FF - Asia Pacific Strategic Income Fund

FF - China Consumer Fund (A-Acc) EUR

FF - China Consumer Fund (A-Acc) USD

FF - China Focus Fund (A-Acc) EUR

FF - China High Yield Fund (A-Acc) USD

FF - China High Yield Fund (A-Acc-EUR) EUR/USD Hedged

FF - China High Yield Fund (A-MINC(G)) USD Hedged

FF - China Innovation Fund (A-Acc) EUR

FF - China RMB Bond Fund (A-Acc) EUR

FF - China RMB Bond Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Asia Fund (A-Acc) EUR

FF - Emerging Asia Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - Emerging Asia Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (A-Acc) EUR

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund (A-MDIST) EUR Hedged

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund (A-MINC(G)) USD

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Market Debt Fund (A-HMDIST (G)) PLN Hedged

FF - Emerging Market Debt Fund (A-MINC (G)) USD

FF - Emerging Market Debt Fund (A-MDIST) EUR

FF - Emerging Market Debt Fund (A-Acc) EUR

FF - Emerging Market Debt Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Emerging Market Debt Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Market Total Return Debt Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Markets Focus Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Markets Fund (A-Acc) EUR

FF - Emerging Markets Fund (A-Acc) USD

FF - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund (A-Acc) EUR

FF - Euro Bond Fund (A-Acc) EUR

FF - Euro Cash Fund (A-Acc) EUR

FF - Euro Corporate Bond Fund (A-Acc) EUR

FF - Euro Short Term Bond Fund (A-Acc) EUR

FF - Euro Stoxx50™ Fund (A-Acc) EUR

FF - European Dividend Fund (A-Acc) EUR

FF - European Dividend Fund (A-MINC(G)) EUR

FF - European Dynamic Growth Fund (A-Acc) EUR

FF - European Dynamic Growth Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - European Fund (A-Acc) EUR

FF - European Growth Fund (A-Acc) EUR

FF - European Growth Fund (A-Acc) USD Hedged

FF - European High Yield Fund (A-Acc) EUR

FF - European High Yield Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - European High Yield Fund (A-Acc) USD Hedged

FF - European High Yield Fund (A-MINC(G)) USD Hedged

FF - European High Yield Fund (A-MINC) EUR

FF - European Larger Companies Fund (A-Acc) EUR

FF - European Smaller Companies Fund (A-Acc) EUR

FF - Flexible Bond Fund (A-Acc) EUR/GBP Hedged

FF - Germany Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Corporate Bond Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Corporate Bond Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Demographics Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Demographics Fund (A-Acc) PLN (PLN/USD Hedged)

FF - Global Demographics Fund (A-Acc) USD

FF - Global Dividend Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Dividend Fund (A-Acc) USD

FF - Global Dividend Fund (A-HMDIST(G)) PLN Hedged

FF - Global Dividend Fund (A-MINC(G) EUR

FF - Global Dividend Fund (A-MINC(G) USD

FF - Global Dividend Fund (A-MINC(G) USD Hedged

FF - Global Dividend Plus Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Financial Services Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Financial Services Fund (A-Acc) USD Hedged

FF - Global Focus Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Focus Fund (A-Acc) USD

FF - Global Health Care Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Health Care Fund (A-Acc) USD

FF - Global High Yield Fund (A-Acc) USD

FF - Global High Yield Fund (A-MINC) EUR Hedged

FF - Global Income Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Income Fund (A-Acc) USD

FF - Global Industrials Fund (A-DIST) EUR

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund (A-Acc) USD

FF - Global Inflation-Linked Bond Fund (A-Acc) USD

FF - Global Low Volatility Equity Fund (A-Acc) USD

FF - Global Low Volatility Equity Fund (A-MINC(G)) USD

FF - Global Multi Asset Defensive Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund (A-Acc) EUR (EUR/USD Hedged)

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund (A-Acc) USD

FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund (A-Acc) EUR (EUR/USD Hedged)

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-Acc) PLN (PLN/USD Hedged)

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-Acc) USD

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-HMDIST(G) PLN (PLN/USD Hedged)

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-MDIST) EUR

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-MINC(G) USD

FF - Global Multi Asset Income Fund (A-QINC(G) EUR Hedged

FF - FIRST All Country World Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Property Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Property Fund (A-Acc) USD

FF - Global Technology Fund (A-Acc) EUR

FF - Global Technology Fund (A-Acc) USD

FF - Global Technology Fund (A-Acc) USD Hedged

FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR

FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-USD

FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund (A-Acc) USD

FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund (A-MINC(G)) USD

FF - Iberia Fund (A-Acc) EUR

FF - India Focus Fund (A-DIST) USD

FF - Global Bond Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Global Bond Fund (A-Acc) USD

FF - Italy Fund (A-Acc) EUR

FF - Japan Advantage Fund (A-Acc) EUR

FF - Japan Advantage Fund (A-Acc) USD Hedged

FF - Latin America Fund (A-Acc) EUR

FF - Latin America Fund (A-Acc) USD

FF - Nordic Fund (A-Acc) EUR

FF - Nordic Fund (A-Acc) USD Hedged

FF - Pacific Fund (A-Acc) EUR

FF - SMART Global Defensive Fund (A-Acc) EUR

FF - SMART Global Defensive Fund (A-Acc) EUR (EUR/USD Hedged)

FF - SMART Global Defensive Fund (A-Acc) USD

FF - Sustainable Asia Equity Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Asia Equity Fund (A-Acc) USD

FF - Sustainable Consumer Brands Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Consumer Brands Fund (A-Acc) USD

FF - Sustainable Europe Equity Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Eurozone Equity Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Future Connectivity Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Future Connectivity Fund (A-Acc) USD

FF - Sustainable Future Connectivity Fund (A-Acc) PLN Hedged

FF - Sustainable Global Equity Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR 

FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD Hedged

FF - Sustainable Multi Asset Income Fund (A-Acc) EUR (EUR/USD Hedged

FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund (A-Acc) USD

FF - Sustainable Strategic Bond Fund (A-Acc)USD

FF - Sustainable Strategic Bond Fund (A-Acc) EUR Hedged

FF - Sustainable Strategic Bond Fund (A-Acc)PLN Hedged

FF - Sustainable Water & Waste Fund (A-Acc) EUR

FF - Sustainable Water & Waste Fund (A-Acc) EUR (EUR/USD hedged)

FF - Sustainable Water & Waste Fund (A-Acc) PLN (PLN/USD hedged)

FF - Sustainable Water & Waste Fund (A-Acc) USD

FF - US Dollar Bond Fund (A-Acc) PLN (hedged)

FF - US Dollar Bond Fund (A-Acc) USD

FF - US Dollar Bond Fund (A-MDIST) USD

FF - US Dollar Cash Fund (A-Acc) USD

FF - US High Yield Fund (A-Acc) EUR

FF - US High Yield Fund (A-Acc) USD

FF - US High Yield Fund (A-MINC) USD

FF - World Fund (A-Acc) USD

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investment Funds z wydzielonymi subfunduszami:

Franklin Asian Flex Cap (N Acc) USD

Franklin Biotechnology Discovery (A Acc) USD

Franklin Biotechnology Discovery (N Acc) USD

Franklin Biotechnology Discovery Fund (N Acc) PLN-H1

Franklin Eastern Europe (A Acc) EUR

Franklin Euro High Yield (A acc) EUR

Franklin Euro High Yield (N Acc) EUR

Franklin Euro Short Duration Bond (N Acc) EUR

Franklin Euro Short-Term Money Market (A Acc) EUR

Franklin Euroland (A Acc) USD

Franklin Euroland Core (A Acc) EUR

Franklin Euroland Core (N Acc) EUR

Franklin European Total Return (N Acc) EUR

Franklin European Total Return (N Acc) PLN-H1

Franklin Global Aggregate Bond (N Acc) EUR

Franklin Global Aggregate Bond (N Acc) USD

Franklin Global Allocation (A Acc) CHF-H1

Franklin Global Allocation (N Acc) EUR

Franklin Global Allocation (N Acc) USD

Franklin Global Convertible Securities (N Acc) EUR

Franklin Global Convertible Securities (N Acc) USD

Franklin Global Fundamental Strategies (A Acc) EUR-H1

Franklin Global Fundamental Strategies (A Acc) USD

Franklin Global Fundamental Strategies (N Acc) EUR

Franklin Global Fundamental Strategies (N Acc) PLN-H1

Franklin Global Fundamental Strategies (N Acc) USD

Franklin Global Growth (N Acc) USD

Franklin Global Growth (N Acc) EUR

Franklin Global Multi-Asset Income N (Acc) EUR

Franklin Global Multi-Asset Income A (Mdis) EUR

Franklin Global Multi-Asset Income (N MDis) USD-H1

Franklin Global Real Estate (N Acc) USD

Franklin Global Real Estate (N Acc) EUR-H1

Franklin Gold & Precious Metals (A Acc) EUR-H1

Franklin Gold & Precious Metals (A Acc) USD

Franklin Gold & Precious Metals (N Acc) EUR

Franklin Gold & Precious Metals (N Acc) USD

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (A Acc) USD

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (N Acc) PLN-H1

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (N – Acc) USD

Franklin High Yield (A Acc) USD

Franklin High Yield (N Acc) USD

Franklin High Yield (N Mdis) USD

Franklin Income Fund (A - Mdis) USD

Franklin India (A Acc) USD

Franklin India (N Acc) EUR

Franklin India (N Acc) PLN-H1

Franklin India (N Acc) USD

Franklin Innovation (N Acc) USD

Franklin Japan (A acc) EUR

Franklin Japan (N Acc) EUR

Franklin Japan (N Acc) USD

Franklin K2 Alternative Strategies (A Acc) EUR-H1

Franklin K2 Alternative Strategies (A Acc) USD

Franklin K2 Alternative Strategies (N Acc) EUR-H1

Franklin K2 Alternative Strategies (N Acc) PLN-H1

Franklin K2 Alternative Strategies (N Acc) USD

Franklin MENA (A Acc) USD

Franklin MENA (N Acc) USD

Franklin MENA (N Acc) EUR-H1

Franklin Mutual European (N Acc) EUR

Franklin Mutual Global Discovery (A Acc) CHF-H1

Franklin Mutual Global Discovery (N Acc) EUR

Franklin Mutual Global Discovery (N Acc) USD

Franklin Natural Resources (A Acc) EUR

Franklin Natural Resources (A Acc) USD

Franklin Natural Resources (N Acc) PLN-H1

Franklin NextStep Conservative Fund (A Acc) PLN-H1

Franklin NextStep Growth Fund (A Acc) PLN-H1

Franklin NextStep Moderate Fund (A Acc) PLN-H1

Franklin Persified Balanced (N Acc) EUR

Franklin Persified Conservative (N Acc) EUR

Franklin Persified Dynamic (N Acc) EUR

Franklin Strategic Income Fund (A Qdis) PLN-H1

Franklin Technology (A Acc) USD

Franklin Technology (N Acc) USD

Franklin Technology Fund (N Acc) PLN-H1

Franklin UK Equity Income Fund (A - Qdis) USD

Franklin UK Equity Income Fund (N - Acc) USD

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market (A Acc) USD

Franklin U.S. Equity (A Acc) USD

Franklin U.S. Equity (N Acc) USD

Franklin U.S. Government (N Acc) USD

Franklin U.S. Low Duration (A Acc) USD

Franklin U.S. Opportunities (A Acc) EUR

Franklin U.S. Opportunities (A Acc) USD

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) EUR

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) EUR-H1

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) PLN-H1

Franklin U.S. Opportunities (N Acc) USD

Templeton Asian Bond (A Acc) CHF-H1

Templeton Asian Bond (N Acc) USD

Templeton Asian pidend (N Acc) EUR

Templeton Asian Growth (A Acc) EUR

Templeton Asian Growth (A Acc) USD

Templeton Asian Growth (N Acc) EUR

Templeton Asian Growth (N Acc) EUR-H1

Templeton Asian Growth (N Acc) PLN-H1

Templeton Asian Growth (N Acc) USD

Templeton Asian Smaller Companies (A Acc) USD

Templeton Asian Smaller Companies (N Acc) EUR

Templeton Asian Smaller Comapnies (N Acc) USD

Templeton BRIC (A Acc) EUR

Templeton BRIC (A Acc) USD

Templeton BRIC (N Acc) EUR

Templeton BRIC (N Acc) PLN-H1

Templeton BRIC (N Acc) USD

Templeton China (A Acc) USD

Templeton China (N Acc) USD

Templeton China A-Shares (A - Acc) USD

Templeton Eastern Europe (N Acc) EUR

Templeton Emerging Markets Dynamic Income (N Acc) EUR-H1

Templeton Emerging Markets Bond (N Mdis) USD

Templeton Emerging Markets Bond (N Qdis) PLN-H1

Templeton Emerging Markets Bond (N Acc) USD

Templeton Emerging Markets Smaller Companies (A acc) EUR

Templeton Emerging Markets Smaller Companies (A Acc) USD

Templeton Emerging Markets Smaller Companies (N Acc) USD

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) EUR

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) USD  

Templeton Euroland (A Acc) EUR

Templeton Euroland (N Acc) EUR

Templeton European Dividend (A Acc) EUR

Templeton European Dividend (N Acc) EUR

Templeton European Dividend (N Acc) PLN-H1

Templeton European Opportunities (A Acc) USD

Templeton European Opportunities (N Acc) EUR

Templeton European Opportunities (N Acc) USD

Templeton European Small-Mid Cap Fund (A Acc) EUR

Templeton European Small-Mid Cap Fund (N Acc) EUR

Templeton Frontier Markets (A Acc) EUR

Templeton Frontier Markets (A Acc) USD

Templeton Frontier Markets (N Acc) EUR

Templeton Frontier Markets (N Acc) EUR-H1

Templeton Frontier Markets (N Acc) PLN-H1

Templeton Global (A Acc) USD

Templeton Global (N Acc) USD

Templeton Global Balanced (A Acc) EUR

Templeton Global Balanced (N Acc) EUR

Templeton Global Bond (A Acc) CHF-H1

Templeton Global Bond (A Acc) EUR

Templeton Global Bond (A Acc) EUR-H1

Templeton Global Bond (A Acc) USD

Templeton Global Bond (A Mdis) EUR-H1

Templeton Global Bond (N Acc) EUR

Templeton Global Bond (N Acc) EUR-H1

Templeton Global Bond (N Acc) PLN-H1

Templeton Global Bond (N Acc) USD

Templeton Global Bond (N Mdis) USD

Templeton Global Bond (Euro) (A Acc) EUR

Templeton Global Bond (Euro) (N Acc) EUR

Templeton Global Climate Change (A Acc) USD Hg

Templeton Global Climate Change (N - Acc) PLN Hedged

Templeton Global High Yield (A Acc) USD

Templeton Global High Yield (N Acc) EUR

Templeton Global Smaller Companies (N Acc) USD

Templeton Global Total Return (A Acc) CHF-H1

Templeton Global Total Return (A Acc) EUR-H

Templeton Global Total Return (A Acc) PLN-H1

Templeton Global Total Return (A Acc) USD

Templeton Global Total Return (N Acc) EUR-H1

Templeton Global Total Return (N Acc) USD

Templeton Global Total Return (A Mdis) USD

Templeton Growth (Euro) (A acc) EUR

Templeton Growth (Euro) (N Acc) EUR

Templeton Latin America (A Acc) USD

Templeton Latin America (N Acc) EUR

Templeton Latin America (N Acc) PLN-H1

Templeton Latin America (N Acc) USD

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Schroder International Selection Funds SICAV z wydzielonymi subfunduszami:

All China Equity (A Acc) USD

Asian Bond Total Return (A1 Dis) EUR

Asian Bond Total Return (A1 Dis) USD

Asian Bond Total Return (A1 Dis) EUR Hedged

Asian Convertible Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Asian Convertible Bond (A1 Acc) PLN Hedged

Asian Convertible Bond (A1 Acc) USD

Asian Credit Opportunities (A Acc) EUR Hedged

Asian Dividend Maximiser (A1 Dis) EUR Hedged

Asian Equity Yield (A1 Acc) USD

Asian Equity Yield (A1 Dis) USD

Asian Opportunities (A1 Acc) EUR

Asian Opportunities (A1 Acc) PLN Hedged

Asian Opportunities (A1 Acc) USD

Asian Smaller Companies (A1 Acc) USD

Asian Total Return (A1 Acc) EUR Hedged

Asian Total Return (A1 Acc) PLN Hedged

Asian Total Return (A1 Acc) USD

BRIC (Brazil, Russia, India, China) (A1 Acc) EUR

BRIC (Brazil, Russia, India, China) (A1 Acc) USD

Changing Lifestyles (A Acc) USD

China (A Acc) USD

China Opportunities (A1 Acc) USD

Commodity (A Acc) USD

Commodity (A1 Acc) USD

Commodity (A Acc) PLN Hedged

Emerging Asia (A1 Acc) EUR

Emerging Asia (A1 Acc) USD

Emerging Europe (A1 Acc) EUR

Emerging Europe (A1 Acc) USD

Emerging Market Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Emerging Market Bond (A1 Acc) USD

Emerging Market Bond (A1 Dis) USD

Emerging Markets Hard Currency (A1 Acc) USD

Emerging Markets Hard Currency Hedged (A1 Acc) EUR

Emerging Markets (A1 Acc) EUR

Emerging Markets (A1 Acc) USD

Emerging Markets Debt Absolute Return (A1 Acc) EUR Hedged

Emerging Markets Debt Absolute Return (A1 Acc) PLN Hedged

Emerging Markets Debt Absolute Return (A1 Acc) USD

Emerging Markets Equity Alpha (A Acc) USD

Emerging Markets Equity Alpha (A Acc) EUR Hedged

Emerging Markets Hard Currency (A1 Dis) USD QV

Emerging Markets Multi-Asset Income (A Dis) EUR Hedged

Emerging Markets  Multi-Asset Income (A1 Acc) USD

Emerging Markets Multi-Asset Income (A1 Dis PLN) Hedged

Emerging Markets Multi-Asset Income (A1 Dis) USD

Euro Bond ( A1 Acc) EUR

Euro Corporate Bond (A1 Dis) EUR

Euro Corporate Bond (A1 Acc) EUR

Euro Credit Absolute Return (A Acc) EUR

Euro Credit Absolute Return (A Dis) EUR

Euro Credit Conviction (A Acc) EUR

Euro Credit Conviction (A Dis) EUR

Euro Credit Conviction (A Acc) PLN Hedged

EURO Equity (A Acc) USD Hedged

EURO Equity (A1 Acc) EUR

EURO Equity (A1 Acc) PLN Hedged

EURO Government Bond (A1 Acc) EUR

Euro High Yield (A Acc) EUR

Euro Liquidity (A1 Acc) EUR

European Dividend Maximiser (A1 Dis) EUR

European Diviidend Maximiser (A1 Acc) EUR

European Equity Absolute Retrun (A Acc) EUR

European Equity Absolute Return (A1 Acc) USD Hedged

European Smaller Companies (A Acc) USD Hedged

European Smaller Companies (A1 Acc) EUR

European Smaller Companies (A1 Acc) USD

European Special Situations (A1 Acc) EUR

European Sustainable Value (A1 Dis) EUR QF

European Sustainable Value (A1 Dis) USD Hedged MF

European Total Return (A1 Acc) EUR

European Value (A1 Acc) EUR

Frontier Markets Equity (A1 Acc) PLN Hedged

Frontier Markets Equity (A1 Acc) USD

Global Bond (A1 Acc) USD

Global Bond (A1 Dis) EUR Hedged QF

Global Cities (A1 Acc) USD

Global Cities (A1 Acc) EUR Hedged

Global Climate Change Equity (A1 Acc) EUR

Global Climate Change Equity (A1 Acc) EUR Hedged

Global Climate Change Equity (A1 Acc) USD

Global Convertible Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Global Convertible Bond (A1 Dis) EUR Hedged

Global Convertible Bond (A1 Acc) USD

Global Corporate Bond (A Acc) USD

Global Corporate Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Global Corporate Bond (A1 Acc) USD

Global Corporate Bond (A1 Dis) EUR Hedged

Global Corporate Bond (A1 Dis) USD

Global Credit High Income (A Acc) USD

Global Credit High Income (A Dis) USD

Global Credit High Income (A1 Acc) PLN Hedged

Global Credit High Income (A1 Acc) USD

Global Credit High Income (A1 Dis) EUR Hedged

Global Credit High Income Hedged (A Acc) EUR

Global Credit Income (A Acc) USD

Global Credit Income (A Dis) PLN Hedged

Global Credit Income (A USD) Dis

Global Credit Income EUR Hedged (A Acc) EUR

Global Credit Income EUR Hedged (A EUR) Dis

Global Diversified Growth (A1 Acc) EUR

Global Diversified Growth (A1 Acc) PLN Hedged

Global Diversified Growth (A1 Acc) USD Hedged

Global Diversified Growth (A1 Dis) EUR

Global Dividend Maximiser (A Dis) EUR Hedged

Global Dividend Maximiser (A1 Acc) USD

Global Dividend Maximiser (A1 Dis) EUR Hedged

Global Dividend Maximiser (A1 Dis) PLN Hedged

Global Dividend Maximiser (A1 Dis) USD

Global Disruption (A Acc) USD

Global Dynamic Balanced (A1 Acc) EUR

Global Emerging Market Opportunities (A1 Acc) EUR

Global Emerging Market Opportunities (A1 Acc) PLN Hedged

Global Emerging Market Opportunities (A1 Acc) USD

Global Emerging Markets Smaller Companies (A USD) Acc

Global Energy (A1 Acc) EUR

Global Energy (A1 Acc) USD

Global Energy Hedged (A Acc) EUR

Global Energy Transition (A Acc) USD

Global Energy Transition (A1 Acc) USD

Global Energy Transition (A1 Acc) PLN Hedged

Global Equity (A1 Acc) PLN Hedged

Global Equity Alpha (A1 Acc) EUR

Global Equity Alpha (A1 Acc) USD

Global Equity (A1 Acc) USD

Global Equity Yield (A1 Dis) USD

Global Gold (A Acc) EUR Hedged

Global Gold (A Acc) PLN Hedged

Global Gold (A Dis) USD

Global Gold (A1 Acc) USD

Global High Yield (A1 Acc) EUR Hedged

Global High Yield (A1 Acc) USD

Global High Yield (A1 Dis) EUR Hedged

Global High Yield (A1 Dis) USD

Global Inflation Linked Bond (A1 Acc) EUR

Global Inflation Linked Bond (A1 Acc) USD Hedged

Global Managed Currency (A1 Acc) USD

Global Multi Credit (A1 Acc) PLN Hedged

Global Multi Credit (A1 Acc) USD

Global Multi Credit (A1 Dis) USD

Global Multi Credit EUR (A Acc) EUR Hedged

Global Multi-Asset Balanced (A1 Dis) EUR QF

Global Multi-Asset Income (A1 Acc) EUR Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Acc) USD

Global Multi-Asset Income (A1 Dis) EUR Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Dis) PLN Hedged

Global Multi-Asset Income (A1 Dis) USD

Global Smaller Companies (A1 Acc) EUR

Global Smaller Companies (A1 Acc) USD

Global Sustainable Convertible Bond (A Acc) EUR

Global Sustainable Growth (A Acc) EUR Hedged

Global Sustainable Growth (A1 Acc) PLN Hedged

Global Sustainable Growth (A Acc) USD

Global Target Return (A Acc) USD

Global Target Return (A1 Acc) PLN Hedged

Greater China (A Acc) EUR

Healthcare Innovation (A Acc) EUR

Healthcare Innovation (A Acc) USD

Healthcare Innovation (A1 Acc) PLN Hedged

Hong Kong Equity (A1 Acc) USD

Indian Opportunities (A Acc) USD

Indian Opportunities (A1 Acc) PLN Hedged

Inflation Plus (A1 Acc) EUR

Inflation Plus (A1 Acc) USD

Japanese Equity (A1 Acc) EUR Hedged

Japanese Equity (A1 Acc) USD

Japanese Equity (A1 Acc) USD Hedged

Japanese Opportunities (A1 Acc) EUR Hedged 

Japanese Opportunities (A1 Acc) USD Hedged

Japanese Smaller Companies (A1 Acc) EUR

Japanese Smaller Companies (A1 Acc) USD

Latin American (A1 Acc) EUR

Latin American (A1 Acc) USD

QEP Global ESG (A Acc) USD

QEP Global ESG EX Fossil Fuels(A Acc) USD

QEP Global Active Value (A1 Acc) USD

QEP Global Emerging Markets (A1 Acc) USD

Short Duration Dynamic Bond (A Acc) EUR Hedged

Short Duration Dynamic Bond (A Acc) USD

Strategic Bond (A1 Acc) EUR Hedged

Strategic Bond (A1 Acc) USD

Strategic Bond (A1 Dis) EUR Hedged

Sustainable EURO Credit (A1 Acc) EUR

Sustainable EURO Credit (A Acc) PLN Hedged

Sustainable Future Trends (A1 Acc) EUR

Sustainable Multi-Asset Income (A Acc) EUR

Sustainable Multi-Asset Income (A Acc) USD-Hg

Sustainable Multi-Asset Income (A Dis) EUR

Sustainable Multi-Asset Income (A Dis) USD-Hg

Sustainable Multi-Asset Income AV (A1 Dis) EUR

Sustainable Multi-Asset Income QV (A1 Dis) EUR

Taiwanese Equity (A1 Acc) USD

UK Equity (A Acc) EUR Hedged

US Dollar Bond (A1 Acc) USD

US Dollar Bond (A1 Dis) EUR Hedged

US Dollar Bond (A1 Dis) USD

US Dollar Liquidity (A1 Acc) USD

US Equity Alpha (A1 Acc) USD

US Large Cap (A1 Acc) EUR Hedged

US Large Cap (A1 Acc) USD

US Small & Mid-Cap Equity (A1 Acc) EUR

US Small & Mid-Cap Equity (A1 Acc) EUR Hedged

US Small & Mid-Cap Equity (A1 Acc) USD

US Smaller Companies (A1 Acc) USD

 

 

Powrót do Funduszy Otwartych