WAŻNE INFORMACJE

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski. W innych jurysdykcjach udostępnianie takich informacji może podlegać ograniczeniom prawnym. Informacje na tej stronie nie są przeznaczone dla osób lub podmiotów zamieszkałych, znajdujących się lub zarejestrowanych w jurysdykcjach ograniczających dystrybucję takich materiałów. W związku z tym informacje na tej stronie nie stanowią i nie mogą być wykorzystywane do celów oferty lub zaproszenia do nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych jakiejkolwiek osobie w dowolnej jurysdykcji:

■ w której żadna taka oferta lub zaproszenie nie jest autoryzowana,
■ w której UniCredit Bank AG nie jest uprawniony do złożenia takiej oferty lub zaproszenia,
■ w którym niezgodne z prawem jest składanie takiej oferty lub zaproszenia.

W szczególności informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mają na celu ani nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych osobom w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, żadna oferta od takiej osoby nie zostanie przyjęta.

Każdy, kto uzyska dostęp do tej strony internetowej z jurysdykcji, w której obowiązują takie ograniczenia, powinien zapoznać się i przestrzegać takich ograniczeń.

Papiery wartościowe, o których mowa na tej stronie internetowej, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem przypadków zwolnienia lub w ramach transakcja nie podlega wymogom rejestracyjnym Ustawy o papierach wartościowych.

W związku z tym papiery wartościowe wymienione w poniższych informacjach nie mogą być sprzedawane obywatelom amerykańskim ani w inny sposób przekazywane do Stanów Zjednoczonych, chyba że odpowiednia transakcja nie podlega wymogom rejestracji zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Notowania i dane rynkowe BATS (Bats Trading Limited) nie są przeznaczone i nie mogą być wykorzystywane przez osoby lub podmioty do komercyjnych działań inwestycyjnych lub w charakterze zleceniodawcy, urzędnika, partnera, pracownika, kontrahenta lub agenta dowolnej firmy lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub firmy.