Komunikaty dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz prowadzenia rachunków

Komunikat nr 6/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Komunikat nr 5/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikat nr 3/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikat nr 2/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikat nr 1/2016 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikaty dla usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Komunikat nr WZ/1/2019 - w sprawie zwolnienia wszystkich Klientów DI Xelion sp. z o.o. z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2018

Komunikat nr WZ/4/2018 - w sprawie Podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Wykaz certyfikatów inwestycyjnych, których emitenci nie przekazali Kluczowych Informacji dla Klienta (KID)

Komunikat nr WZ/3/2018 - w sprawie Podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Komunikat nr WZ/2/2018 - w sprawie Podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Komunikat nr WZ/1/2018 - w sprawie Podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków

Komunikat nr 1/2018 - w sprawie zwolnienia wszystkich Klientów DI Xelion sp. z o.o. z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2017

Komunikat nr 6/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Komunikat nr 5/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikat nr 3/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikat nr 2/2017 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji

Komunikat nr 1/2017 - w sprawie zwolnienia wszystkich Klientów DI Xelion sp. z o.o. z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2016

Komunikat nr 2/2016 - w sprawie zwolnienia wszystkich Klientów DI Xelion sp. z o.o. z opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego za rok 2015

Komunikat nr 1/2016 - w sprawie podania do wiadomości Klientów informacji wskazanych w Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich oraz Regulaminie świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji