Segment rynku kapitałowego, na którym wyemitowany instrument finansowy sprzedawany jest pierwszemu właścicielowi