System ustalania cen, polegający na tym, że kurs może się zmieniać od transakcji do transakcji